Produkty ze ślimaków lądowych i żabie udka

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

1. Produkty ze ślimaków lądowych

Artykuł 2 pkt 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626  stanowi, że „ślimaki” oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do  rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. - czyli ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatiaLinné, Helix aspersaMuller, Helix lucorum i z gatunków z rodziny Achatinidae -  oraz wszelkie inne gatunki ślimaków z rodziny Helicidae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Ślimaki powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich do przywozu na teren UE ślimaków zgodnie z sekcją XI  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Frog’s legs and snails”).

Listy krajów

Artykuł 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626 stanowi, że przesyłki ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. 

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu schłodzonych, zamrożonych, pozbawionych skorup, gotowanych, przygotowanych lub konserwowanych ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi został określony w części IV załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 (wzór „SNS”)

kategoria: Produkty ze ślimaków - wzory świadectw [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla ślimaków wersja EN.pdf
ilość pobrań: 100
2020-03-26 17:34 0.99MB Wzór świadectwa dla ślimaków wersja EN.pdf 0.99MB
pdf Wzór świadectwa dla ślimaków wersja PL.pdf
ilość pobrań: 144
2020-03-26 17:19 1.44MB Wzór świadectwa dla ślimaków wersja PL.pdf 1.44MB

2. Żabie udka

Artykuł 2 pkt 16 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626  stanowi, że „żabie udka” oznaczają żabie udka zgodnie z definicją w pkt 6.1. załącznika I do  rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., czyli jest to tylna część tuszki podzielonej za pomocą poprzecznego cięcia wykonanego za przednimi kończynami, wypatroszona i oskórowana, z gatunku RNA (rodzina Żabowatych).

Żabie udka powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich do przywozu na teren UE żabich udek zgodnie z sekcją XI  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Frog’s legs and snails”).

Listy krajów

Artykuł 11 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626 stanowi, że przesyłki żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. 

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi został określony w części III załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 (wzór „FRG”)

kategoria: Żabie udka - wzory świadectw [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla żabich udek-wersja EN.pdf
ilość pobrań: 76
2020-03-26 17:22 1MB Wzór świadectwa dla żabich udek-wersja EN.pdf 1MB
pdf Wzór świadectwa dla zabich udek-wersja PL.pdf
ilość pobrań: 110
2020-03-26 17:22 1.43MB Wzór świadectwa dla zabich udek-wersja PL.pdf 1.43MB

 

do góry