do góry

Ślimaki i żabie udka

Przywóz z państw trzecich do Unii Europejskiej ślimaków lądowych oraz żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi odbywa się na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające gowykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE.

 

„Żabie udka” to tylna część tuszki podzielonej za pomocą poprzecznego cięcia wykonanego za przednimi kończynami, wypatroszona i oskórowana, z gatunku RNA (rodzina Żabowatych).

„Ślimaki” to ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatiaLinné, Helix aspersaMuller, Helix lucorum oraz z gatunków z rodziny Achatinidae.

 

Listy krajów

Załącznik I (część I - żabie udka; część II - ślimaki) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające gowykazy państw trzecich, części państw trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE.

 

Wzory świadectw

Ślimaki lądowe: część I załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 2016/759 - wzór świadectwa zdrowia obowiązuje dla celów przywozu schłodzonych, zamrożonych, pozbawionych skorup, gotowanych, przygotowanych lub konserwowanych ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Żabie udka - część I załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 2016/759 - wzór świadectwa zdrowia obowiązuje dla celów przywozu schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek

kategoria: Ślimaki i żabie udka - wzory świadectw [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla żabich udek wersja EN 2018-02-08 11:18 114.84KB pobierz plik: Wzór świadectwa dla żabich udek wersja EN
pdf Wzór świadectwa dla żabich udek wersja PL 2018-02-08 11:16 131.26KB pobierz plik: Wzór świadectwa dla żabich udek wersja PL
pdf Wzór świadectwa dla ślimaków wersja EN 2018-02-08 11:16 116.51KB pobierz plik: Wzór świadectwa dla ślimaków wersja EN
pdf Wzór świadectwa dla ślimaków wersja PL 2018-02-08 11:15 133.04KB pobierz plik: Wzór świadectwa dla ślimaków wersja PL