do góry

Kolagen i surowce do produkcji kolagenu

1. Kolagen

 

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.8. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „kolagen” oznacza produkt na bazie białka pochodzący ze zwierzęcych kości, skór, skórek i ścięgien, wytworzony zgodnie z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia.

 Kolagen powinien pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Collagen”).

Listy krajów

Wzory świadectw

 

Wzory świadectw zdrowia dla kolagenu znajdują się w:

kategoria: Kolagen - wzory świadectw i deklaracje [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla kolagenu - wersja EN 2017-11-29 13:14 280.89KB pobierz plik: Wzór świadectwa dla kolagenu - wersja EN
pdf Wzór świadectwa dla kolagenu - wersja PL 2017-11-29 13:13 1.27MB pobierz plik: Wzór świadectwa dla kolagenu - wersja PL

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

2. Surowce do produkcji kolagenu

 

Surowce do produkcji kolagenu powinny pochodzić z  zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską do przywozu świeżego mięsa lub produktów rybołówstwa - w zależności od rodzaju surowca pochodzenia zwierzęcego (do tej kategorii należą surowce, których nie poddano żadnemu procesowi konserwacji oprócz chłodzenia, zamrażania lub szybkiego zamrażania lub o których mowa w pkt 4b (iii) rozdziału I sekcji XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004).

Listy krajów

 

Wzory świadectw

 

Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu na teren UE z państw trzecich surowców do produkcji kolagenu znajduje się w:

Wzór RCG „Wzór świadectwa do celów przywozu surowców do produkcji żelatyny/kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi” (wersja PL)

Model RCG “Certificate for imports of raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption” (wersja EN)

 

3. Poddane obróbce surowce do produkcji kolagenu

 

Poddane obróbce surowce do produkcji kolagenu powinny pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z sekcją XV załącznika III do  rozporządzenia (WE) nr 853/2004 [Treated raw material for the production of gelatine and collagen (TCG)]

Listy krajów

Wzory świadectw

 

Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu na teren UE z państw trzecich poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu znajduje się w:

Wzór TCG  “Poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny i kolagenu” (wersja PL)

Model TCG “Certificate for imports of treated raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption” (wersja EN)