Kolagen i surowce do produkcji kolagenu

Uwaga

Jak czytać unijne akty prawne?

1. Kolagen

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.8. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „kolagen” oznacza produkt na bazie białka pochodzący ze zwierzęcych kości, skór, skórek i ścięgien, wytworzony zgodnie z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia.

Kolagen powinien pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Collagen”).

Listy krajów

 • od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626.
  Artykuł 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405:
  1. Przesyłki kolagenu uzyskanego z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XII.
  2. Przesyłki kolagenu uzyskanego z drobiu i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XIII.
  3. Przesyłki kolagenu uzyskanego z produktów rybołówstwa i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
  4. Przesyłki kolagenu uzyskanego z zającowatych i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V
  5. Przesyłki kolagenu uzyskanego z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonego do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.

 

Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  kolagenu z państw trzecich znajdują się w:

kategoria: Kolagen - wzory świadectw i deklaracje [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla kolagenu - wersja EN
ilość pobrań: 863
2021-08-02 10:07 2.49MB Wzór świadectwa dla kolagenu - wersja EN 2.49MB
pdf Wzór świadectwa dla kolagenu - wersja PL
ilość pobrań: 967
2021-08-02 10:07 2.19MB Wzór świadectwa dla kolagenu - wersja PL 2.19MB
Kolagen - wzór świadectwa może być stosowany do dnia 14 stycznia 2022r., przy czym od dnia 8 sierpnia 2021r. zmiana wzoru świadectwa dla niektórych produktów

kategoria: Kolagen - wzory świadectw i deklaracje - 2 [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla kolagenu wersja EN
ilość pobrań: 50
2021-08-03 09:40 1.84MB Wzór świadectwa dla kolagenu wersja EN 1.84MB
pdf Wzór świadectwa dla kolagenu wersja PL
ilość pobrań: 63
2021-08-03 09:38 2.53MB Wzór świadectwa dla kolagenu wersja PL 2.53MB

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

2. Surowce do produkcji kolagenu

 Zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625 surowce przeznaczone do produkcji kolagenu, o których mowa w sekcji XV rozdział 1 pkt 4 lit a) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (surowce, których nie poddano żadnemu procesowi konserwacji oprócz chłodzenia, zamrażania lub szybkiego zamrażania) są wprowadzane do UE tylko wówczas, gdy zostały wytworzone z surowców uzyskanych w zatwierdzonych przez KE rzeźniach, zakładach obróbki dziczyzny, zakładach rozbioru mięsa czy zakładach prowadzących działalność związaną z produktami rybołówstwa.

Surowce do produkcji kolagenu powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ((Section XIV/XVbis : Raw materials for the production of gelatine and collagen).

Listy krajów

 • Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626.
  Artykuł 19 rozporządzenia (UE) 2021/405:
  1. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych zwierząt kopytnych do Unii zgodnie z  załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) 2021/404.
  2. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych ze zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku I w przypadku gospodarskich zwierząt jednokopytnych lub w załączniku II w przypadku dzikich zwierząt jednokopytnych.
  3. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie przesyłek świeżego mięsa tych konkretnych gatunków do Unii zgodnie z załącznikiem XIV do  rozporządzenia (UE) 2021/404.
  4. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
  5. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.
  6. Przesyłki surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.
 • Decyzja Komisji (WE) nr 453/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE

 

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu surowców do produkcji kolagenu z państw trzecich znajduje się w:

Wzór RCG „Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu surowców do produkcji żelatyny  i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi ” (wersja PL)

Model RCG “Model official certificate for the entry into the Union for placing on the market of raw materials for the  production of gelatin and collagen intended for human consumption” (wersja EN)

Zmiana deklaracji BSE dla kolagenu i surowców do produkcji kolagenu (z bydła, owiec czy kóz, innych niż uzyskane ze skóry i skórek) z państw trzecich o kontrolowanym ryzyku BSE od dnia 8 sierpnia 2021r. 

 

3. Poddane obróbce surowce do produkcji kolagenu

Poddane obróbce surowce do produkcji kolagenu powinny pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z sekcją XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Treated raw material for the production of gelatine and collagen (TCG)

Listy krajów

 • Od dnia 21 kwietnia 2021 r. ma zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626.
  Artykuł 20 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405:
  1. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt jednokopytnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XII.
  2. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z drobiu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku XIII.
  3. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z produktów rybołówstwa i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku IX.
  4. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z zającowatych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku V.
  5. Przesyłki poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu uzyskanych z dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate i przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku VI.

 

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu z państw trzecich poddanych obróbce surowców do produkcji kolagenu z państw trzecich znajduje się w:

Wzór TCG  “Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi” (wersja PL)

Model TCG “Model animal health/official certificate for the entry into the Union of treated raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption” (wersja EN)

Zmiana deklaracji BSE dla kolagenu i surowców do produkcji kolagenu (z bydła, owiec czy kóz, innych niż uzyskane ze skóry i skórek) z państw trzecich o kontrolowanym ryzyku BSE od dnia 8 sierpnia 2021r. 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska