Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe to zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane w charakterze towarzysza. Podstawowym kryterium zaliczenia zwierzęcia do kategorii zwierząt domowych jest cel utrzymywania takich zwierząt, tj. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, jako ozdoba lub towarzysz człowieka (dotyczy nie tylko psów i kotów lecz także zwierząt takich jak np. gryzonie, fretki, króliki i inne utrzymywane przez człowieka w domu).

Psy rasy uznawanej za agresywną

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne dostępny jest w rozporządzeniu MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Przemieszczenia niehandlowe (podróże ze zwierzętami)

Przemieszczenia handlowe (komercyjne)

 Cmentarze dla zwierząt towarzyszących

kategoria: Utylizacja - podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
ilość pobrań: 21489
2021-04-27 15:13 53.5KB Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej 53.5KB

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska