Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Ograniczenia w przywozie z państw trzecich zwierząt i produktów

Ograniczenia w przywozie z państw trzecich zwierząt i produktów

Wykaz ograniczeń przywozowych (importowych) wprowadzonych przez Komisję Europejską dostępny jest tutaj (materiał w języku angielskim). 

Należy pamiętać, że w odniesieniu do poszczególnych państw trzecich mogą istnieć dodatkowe ograniczenia czy szczególne wymagania (np. konieczność poddania przesyłki dodatkowym testom laboratoryjnym, przedstawienia dodatkowych deklaracji właściwej władzy państwa trzeciego). Najnowsze informacje o wprowadzonych ograniczeniach handlowych dostępne są w Aktualnościach lub Komunikatach Głównego Lekarza Weterynarii.

Ograniczenia w przywozie produktów

Od dnia 10 października 2021r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1533, które uchyla rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6. Na podstawie art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1533 przesyłki paszy i żywności objęte zakresem rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6, którym towarzyszy urzędowe oświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/6 przed dniem 10 października 2021 r., mogą być przywożone do Unii na warunkach określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/6.

Ograniczenia w przywozie pasz

Ograniczenia w przywozie zwierząt

kategoria: Ograniczenia w przywozie zwierząt [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Zakazy importowe
ilość pobrań: 3873
2019-12-13 12:14 54KB Zakazy importowe 54KB
do góry