Miód i inne produkty pszczele

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

UWAGA: W przypadku miodu i innych produktów pszczelich nie obowiązuje lista zakładów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Miód i inne produkty pszczele powinny pochodzić z zakładów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) Komisji nr 852/2004.

Definicję miodu i produktów pszczelich zawiera art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628.

Miód oznacza naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.

Produkty pszczele oznaczają miód, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis lub pyłek.

Lista krajów

Artykuł 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626 wskazuje, że przesyłki miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii Europejskiej tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w kolumnie zatytułowanej „Państwo” w załączniku do decyzji Komisji 2011/163/UE i oznaczonych symbolem „X” w kolumnie zatytułowanej „Miód” w tym załączniku.

Wzór świadectwa

Wzór świadectwa zdrowia dla miodu i innych produktów pszczelich został ustanowiony w części X załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 (wzór „HON”)

kategoria: Miód i inne produkty pszczele - wzory świadectw i deklaracje [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wersja EN Wzór HON miód i inne produkty pszczele
ilość pobrań: 355
2020-03-13 16:04 1MB Wersja EN Wzór HON miód i inne produkty pszczele 1MB
pdf Wersja PL wzór HON miód i inne produkty pszczele
ilość pobrań: 551
2020-03-13 16:04 1.48MB Wersja PL wzór HON miód i inne produkty pszczele 1.48MB

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj

do góry