Miód i inne produkty pszczele

Uwaga - zmiana przepisów od dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

Definicję miodu i produktów pszczelich zawiera art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 (od dnia 21 kwietnia 2021r.art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405).

Miód oznacza naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.

Produkty pszczele oznaczają miód, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis lub pyłek.

Lista krajów

Artykuł 17 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626 wskazuje, że przesyłki miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii Europejskiej tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w kolumnie zatytułowanej „Państwo” w załączniku do decyzji Komisji 2011/163/UE i oznaczonych symbolem „X” w kolumnie zatytułowanej „Miód” w tym załączniku.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. będzie miało zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyli rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626, przy czym lista państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek miodu i innych produktów pszczelich dalej będzie określona przez decyzję Komisji 2011/163/UE (z późn.zm.).

Wzór świadectwa

Wzór świadectwa zdrowia dla miodu i innych produktów pszczelich został ustanowiony w części X załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 (wzór „HON”)

kategoria: Miód i inne produkty pszczele - wzory świadectw i deklaracje - wzory świadectw obowiązujące do dnia 20 sierpnia 2021 r. [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wersja EN Wzór HON miód i inne produkty pszczele
ilość pobrań: 475
2020-03-13 16:04 1MB Wersja EN Wzór HON miód i inne produkty pszczele 1MB
pdf Wersja PL wzór HON miód i inne produkty pszczele
ilość pobrań: 725
2020-03-13 16:04 1.48MB Wersja PL wzór HON miód i inne produkty pszczele 1.48MB

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 - będzie miał zastosowanie nowy wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na teren UE miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi: wzór „HON” określony w załączniku III rozdział 45 tego rozporządzenia.

Przepisy przejściowe

Przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, do których dołączono odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/628 przez osobę upoważnioną do jego podpisania przed dniem 21 sierpnia 2021 r., będą akceptowane  w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r.

UWAGA: W przypadku miodu i innych produktów pszczelich nie obowiązuje lista zakładów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Miód i inne produkty pszczele powinny pochodzić z zakładów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) Komisji nr 852/2004.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj

do góry