Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Informacje dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Kontrola zwierząt towarzyszących

ZWIERZĘTA DOMOWE A KORONAWIRUS

  1. Zwierzęta domowe i lekarze weterynarii w obliczu epidemii COVID-19
  2. Opinia WHO na temat Koronawirusa wśród zwierząt domowych
  3. Ważne informacje na temat koronawirusa

Kontrola bagażu podróżnych

Weterynaryjna kontrola graniczna

UWAGA! POWYŻSZEGO AKTU PRAWNEGO NIE STOSUJE SIĘ DO PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH. W przypadku produktów złożonych nadal obowiązuje decyzja Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

Ograniczenia w przywozie i zakazy importowe

Umowy między UE a państwami trzecimi

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

do góry