Strona główna/Inspekcja Weterynaryjna/100-lecie administracji weterynaryjnej

100-lecie administracji weterynaryjnej

 

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się w dniu 15 października uroczyste obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej. Wydarzenie to było okazją do przypomnienia szczytnej historii Administracji Weterynaryjnej w Polsce, której początek dał dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i uhonorowania zasług współczesnej Inspekcji Weterynaryjnej.

Uroczyste obchody otworzył Główny Lekarz Weterynarii, dr Bogdan Konopka, który podczas swojego przemówienia wskazał na historyczny kontekst zmian jakie zaszły w organizacji służby weterynaryjnej. Podkreślił, że dziś głównym celem „działania Inspekcji Weterynaryjnej jest ochrona zdrowia publicznego. Jej cechą jest swoisty dualizm - swoje działania realizuje podejmując czynności wobec i dla zwierząt, ale ich efekty mają służyć także zdrowiu ludzi.”. Główny Lekarz Weterynarii podkreślił, że największym kapitałem Inspekcji Weterynaryjnej są jej pracownicy. „Obecna kadra to konglomerat doświadczenia i młodości. Połową powiatowych inspektoratów weterynarii kierują długoletni, doświadczeni i bardzo zasłużeni lekarze weterynarii, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny świadczonej pracy, a zarazem są świetnymi nauczycielami dla młodej kadry inspektorów. Jednak przyszłość naszego zawodu oraz Inspekcji Weterynaryjnej należy do ludzi młodych i wkrótce ta wymiana pokoleniowa stanie się koniecznością. W tym kontekście zapowiadane zmiany systemowe, które w konsekwencji mają podnieść rangę państwowego nadzoru, a także atrakcyjność pracy w administracji są przez nich z nadzieją oczekiwane.”

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Halina Szymańska, odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i w jego imieniu wręczyła odznaczenia państwowe. Prezydent Andrzej Duda podziękował pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej za „ofiarną, wymagającą wysokiego profesjonalizmu pracę, która jest niezbędna dla bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu polskiego społeczeństwa.” Prezydent RP podkreślił w liście, że „Polacy mogą być pewni, że nasze służby weterynaryjne spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, a dzięki zintegrowanemu systemowi kontroli „od pola do stołu” gwarantują obywatelom że żywność pochodzenia zwierzęcego jest bezpieczna dla naszego zdrowia.”

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Główny Lekarz Weterynarii, dr Bogdan Konopka. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej zostali uhonorowani odznaczeniami za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego i Medalami za Długoletnią Służbę.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, wręczył z kolei odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wskazali na rolę Inspekcji Weterynaryjnej w strukturach współczesnej Polski. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że przygotowywany jest pakiet zmian związanych ze wzmocnieniem Inspekcji Weterynaryjnej, mających podnieść jej odpowiedzialność, doposażyć a zarazem stworzyć godne warunki do pracy i wynagradzania. Główny Inspektor Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur, podkreślił z kolei znaczenie i zakres współpracy obu służb w prowadzonych kontrolach i zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.

Na ręce Głównego Lekarza Weterynarii złożono także listy gratulacyjne od Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego i Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

Uroczystości uświetniły występ Chóru Kameralnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Podsumowanie obchodów 100 lecia polskiej służby weterynaryjnej na filmie

 

 

 

 

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

 

Listy gratulacyjne:

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów obchodów 100-lecia 

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

List Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Andrzeja Chodkowskiego

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

List Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Alvina Gajadhura

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

List Wojewody Mazowieckiego, Zdzisława Sipiery

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

List Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji WeterynaryjnejObchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

List jaki wystosował redaktor naczelny Top Agrar Polska, Karol Bujoczek

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

List Głównego Lekarza Weterynarii, dr Bogdana Konopki, do pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zamieszony na łamach Tygodnika Poradnik Rolniczy (nr 42)

Obchody 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

 

O obchodach 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej w Internecie:

https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1898,-obchodow-100-lecia-polskiej-administracji-weterynaryjnej.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,485,odznaczenia-z-okazji-100-lecia-polskiej-administracji-weterynaryjnej.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1183,list-z-okazji-100-lecia-polskiej-administracji-weterynaryjnej.html

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/100-lat-panstwowej-administracji-weterynaryjnej

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/aktualnosci/100-lat-historii/44875983

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/administracja-weterynaryjna-swietuje-100-lat/

https://swiatrolnika.info/swiatrolnika-tv/6661-obchody-100-lecia-administracji-weterynaryjnej-na-sggw

 

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska