do góry

Surowe wyroby mięsne

Surowe wyroby mięsne

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.15. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „surowe wyroby mięsne” oznaczają świeże mięso, w tym mięso rozdrobnione na kawałki, do którego dodano środki spożywcze, przyprawy lub substancje  dodatkowe, lub które poddano procesowi niewystarczającemu do modyfikacji wewnętrznej struktury włókien mięśniowych mięsa, a zatem niewystarczającemu do wyeliminowania cech świeżego mięsa.

Surowe wyroby mięsne powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat (MSM)”).

Listy krajów

Artykuł 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626: w zależności od rodzaju mięsa stosuje się odpowiednio listy krajów trzecich ustanowione dla przywozu świeżego mięsa odpowiednich gatunków zwierząt (w przypadku wyrobów mięsnych ze zwierząt kopytnych: rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 - najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj, w przypadku wyrobów mięsnych z drobiu: rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 - najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj).

Dodatkowe listy:

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  surowych wyrobów mięsnych z państw trzecich zgodnie z art. 10  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 został określony w załączniku II do decyzji Komisji 2000/572/WE - najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj. :

kategoria: Surowe wyroby mięsne - wzory świadectw zdrowia i deklaracje [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzor swiadectwa dla wyrobow miesnych wersja EN 2018-03-08 13:43 293.77KB pobierz plik: Wzor swiadectwa dla wyrobow miesnych wersja EN
pdf Wzor swiadectwa dla wyrobow miesnych wersja PL 2018-03-08 13:43 577.86KB pobierz plik: Wzor swiadectwa dla wyrobow miesnych wersja PL

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.