Surowe wyroby mięsne

Uwaga - zmiana wzorów świadectw od 21 kwietnia 2021 r. - szczegóły

 

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

Surowe wyroby mięsne

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.15. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „surowe wyroby mięsne” oznaczają świeże mięso, w tym mięso rozdrobnione na kawałki, do którego dodano środki spożywcze, przyprawy lub substancje  dodatkowe, lub które poddano procesowi niewystarczającemu do modyfikacji wewnętrznej struktury włókien mięśniowych mięsa, a zatem niewystarczającemu do wyeliminowania cech świeżego mięsa.

Surowe wyroby mięsne powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat (MSM)”).

Listy krajów

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2010 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 zostaną uchylone przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692

Artykuł 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626: w zależności od rodzaju mięsa stosuje się odpowiednio listy krajów trzecich ustanowione dla przywozu świeżego mięsa odpowiednich gatunków zwierząt (w przypadku wyrobów mięsnych ze zwierząt kopytnych: rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 , w przypadku wyrobów mięsnych z drobiu: rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008).

Dodatkowe listy:

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  surowych wyrobów mięsnych z państw trzecich zgodnie z art. 10  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 został określony w załączniku II do decyzji Komisji 2000/572/WE:

kategoria: Surowe wyroby mięsne - wzory świadectw zdrowia i deklaracje [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzor swiadectwa dla wyrobow miesnych wersja EN
ilość pobrań: 317
2018-03-08 13:43 293.77KB Wzor swiadectwa dla wyrobow miesnych wersja EN 293.77KB
pdf Wzor swiadectwa dla wyrobow miesnych wersja PL
ilość pobrań: 501
2018-03-08 13:43 577.86KB Wzor swiadectwa dla wyrobow miesnych wersja PL 577.86KB

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry