Strona główna/PRAWO PUBLIKACJE RAPORTY/Weterynaryjna sprawozdawczość statystyczna (RRW)

Weterynaryjna sprawozdawczość statystyczna (RRW)

Celem badań statystycznych jest dostarczenie informacji o działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej (RRW-3) zawiera następujące informacje:

 • Dział 1 - nadzór nad paszami i paszami leczniczymi.
 • Dział 1A - nadzór nad utylizacją.
 • Dział 1B - nadzór nad materiałem biologicznych.
 • Dział 1 C - nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
 • Dział 1D - dobrostan zwierząt.
 • Dział 2 - organizacja Inspekcji Weterynaryjnej i stan kadr w przekrojach: rodzaje wewnętrznych jednostek organizacyjnych, rodzaj wykształcenia, liczba.
 • Dział 2 A - osoby wyznaczone do wykonywania określonych czynności.
 • Dział 3 - liczba przeprowadzonych kontroli - postępowanie karne i karno-administracyjne. Podmioty nadzorowane sprawdzane są w przekrojach: przeprowadzone kontrole, rodzaj prowadzonej działalności, stwierdzone niezgodności, podmioty poddane kontroli, u których stwierdzono niezgodności oraz podmioty, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne lub karne.

Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego (RRW-5) zawiera następujące informacje:

 • Dział 1 - działalność i stan sanitarny obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Dział 2 - liczba przeprowadzonych kontroli - postępowanie karne.

Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa (RRW-6) zawiera następujące informacje.

 • Dział 1 - sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt (przedubojowo) i mięsa (poubojowo).
 • Dział 2 - stwierdzone choroby i inne przyczyny powodujące uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (bydło, świnie, kozy, owce, nutrie, konie).
 • Dział 3 - stwierdzone choroby i inne przyczyny powodujące uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (drób, dziki, zające, króliki, łosie, daniele).
 • Dział 4 - stwierdzone choroby, zmiany chorobowe i pozostałości u żywych małży i w produktach rybołówstwa.

Sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt (RRW 7) zawiera informacje dotyczące występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Na podstawie tego sprawozdania raz w miesiącu opracowywany jest biuletyn „Stan zakaźnych chorób zwierzęcych”.

kategoria: RRW - sprawozdawczość statystyczna [9]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Rok 2023
ilość pobrań: 2371
2024-06-04 09:21 175.37KB Rok 2023 175.37KB
zip Rok 2022
ilość pobrań: 2871
2023-07-14 15:10 307.12KB Rok 2022 307.12KB
zip Rok 2021
ilość pobrań: 1739
2023-10-09 10:26 152.26KB Rok 2021 152.26KB
zip Rok 2020
ilość pobrań: 2427
2022-01-27 11:09 322.06KB Rok 2020 322.06KB
zip Rok 2019
ilość pobrań: 3063
2020-06-01 15:47 3.28MB Rok 2019 3.28MB
zip Rok 2018
ilość pobrań: 3129
2019-07-19 09:06 3.44MB Rok 2018 3.44MB
zip Rok 2017
ilość pobrań: 2988
2018-06-20 14:52 2.36MB Rok 2017 2.36MB
zip Rok 2015
ilość pobrań: 1537
2017-06-06 08:16 1.89MB Rok 2015 1.89MB
zip Rok 2016
ilość pobrań: 2242
2017-06-06 08:15 2.86MB Rok 2016 2.86MB

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska