do góry
Strona główna/PRAWO PUBLIKACJE RAPORTY/Weterynaryjna sprawozdawczość statystyczna (RRW)

Weterynaryjna sprawozdawczość statystyczna (RRW)

Sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej (RRW 3) zawiera następujące informacje:

 • Nadzór nad paszami i paszami leczniczymi - dział 1 (2015 , 2016)
 • Nadzór nad utylizacją - dział 1A (2015 , 2016)
 • Nadzór nad materiałem biologicznym - dział 1B (2015 , 2016)
 • Nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi - dział 1C (2015 , 2016)
 • Dobrostan zwierząt - dział 1D (2015 , 2016)
 • Organizacja Inspekcji Weterynaryjnej i stan kadr - dział 2 (2015 , 2016)
 • Osoby wyznaczone do wykonywania określonych czynności - dział 2A (2015 , 2016)
 • Liczba przeprowadzonych kontroli - postępowanie karne i karno-administracyjne - dział 3 (2015 , 2016)

Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego  (RRW 5) zawiera następujące informacje:

 • Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego - dział 1 (2015 , 2016)
 • Liczba przeprowadzonych  kontroli - postępowanie  karne - dział 2 (2015 , 2016)

Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa (RRW 6) zawiera następujące informacje:

 • Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa - dział 1 (2015 , 2016)
 • Stwierdzone choroby i inne przyczyny powodujące uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (bydło świnie, konie, owce, kozy, nutrie) - dział 2 (2015 , 2016)
 • Stwierdzone choroby i inne przyczyny powodujące uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (drób, dziki, zające, króliki, łosie, daniele) - dział 3 (2015 , 2016)
 • Stwierdzone choroby, zmiany chorobowe i pozostałości u żywych małży i w produktach rybołówstwa - dział 4 (2015 , 2016)

Sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt (RRW 7) zawiera informacje dotyczące występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Na podstawie tego sprawozdania raz w miesiącu opracowywany jest biuletyn „Stan zakaźnych chorób zwierzęcych”.

kategoria: RRW - sprawozdawczość statystyczna [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Rok 2015 2017-06-06 08:16 1.89MB pobierz plik: Rok 2015
zip Rok 2016 2017-06-06 08:15 2.86MB pobierz plik: Rok 2016
zip Rok 2017 2018-06-20 14:52 2.36MB pobierz plik: Rok 2017
zip Rok 2018 2019-06-14 09:06 2.1MB pobierz plik: Rok 2018