Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego/Wysoko przetworzone produkty: siarczan chondroityny, glukozamina, aminokwasy i inne

Wysoko przetworzone produkty: siarczan chondroityny, glukozamina, aminokwasy i inne

Jak czytać unijne akty prawne?

Sekcja XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004  określa wymagania dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze wytwarzające następujące wysoko przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego:

 1. siarczan chondroityny;
 2. kwas hialuronowy;
 3. inne produkty z hydrolizowanych chrząstek;
 4. chitozan;
 5. glukozamina;
 6. podpuszczka;
 7. karuk;
 8. aminokwasy dopuszczone do stosowania jako dodatki do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1333/2008. 

 Na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/625 zakłady w państwach trzecich, które prowadzą wyłącznie produkcję wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów, o których mowa w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i które są objęte kodami CN w pozycjach 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 lub 3503 części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 nie muszą figurować w wykazach sporządzanych i aktualizowanych przez KE. Produkty te wówczas powinny pochodzić z zakładów zarejestrowanych przez właściwy organ państwa trzeciego na podstawie rozporządzenia (WE) Komisji nr 852/2004.

Listy krajów

Art. 22 rozporządzenia (UE) 2021/405 stanowi, że przesyłki wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do UE tylko wówczas, gdy pochodzą z następujących państw trzecich lub ich regionów:

 1. w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych ze zwierząt kopytnych - państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku XII;
 2. w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych z produktów rybołówstwa - państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku IX;
 3. w przypadku wysoko przetworzonych produktów uzyskanych z drobiu - państwa trzecie lub ich regiony wymienione w załączniku XIII.

Wzory świadectw

 Artykuł 24 rozporządzenia (UE) 2020/2235 stanowi, że wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów przeznaczonych do spożycia przez ludzi został określony w załączniku III rozdział 46 tego rozporządzenia (wzór HRP). 

kategoria: Wysoko przetworzone produkty: siarczan chondroityny, glukozamina, aminokwasy i inne - wzory świadectw [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf HRP wzór świadectwa wersja PL
ilość pobrań: 125
2021-08-23 13:53 1.02MB HRP wzór świadectwa wersja PL 1.02MB
pdf HRP wzór świadectwa wersja EN
ilość pobrań: 91
2021-08-23 13:52 1.13MB HRP wzór świadectwa wersja EN 1.13MB

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska