Pasze

Rejestr podmiotów paszowych

Wykazy inne

Badania kontrolne (monitoring pasz)

Listy kontrolne SPIWET

Informacje dodatkowe i dokumenty do pobrania

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającym dyrektywę Rady 90/167/EWG, zakłady które zgodnie z dyrektywą 90/167/EWG posiadają już zatwierdzenie do prowadzenia działalności wchodzącej w zakres stosowania nowego rozporządzenia mogą kontynuować swoją działalność pod warunkiem złożenia odpowiednich oświadczeń.

Powyższe oznacza, że producenci pasz leczniczych mogą dalej działać na rynku pasz, pod warunkiem przedłożenia właściwemu dla prowadzonej działalności Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oświadczenia o spełnieniu wymogów w zakresie zatwierdzenia, o których mowa w art. 13 ww. rozporządzenia. 

Dystrybutorzy pasz leczniczych powinni przedłożyć przedmiotowe oświadczenie Głównemu Lekarzowi Weterynarii za pośrednictwem właściwego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Celem kontynuowania swojej działalności, podmioty powinny obowiązkowo złożyć wspomniane oświadczenia najpóźniej do dnia 28 lipca 2022 roku.

Niedopełnienie tego warunku we wskazanym terminie, będzie skutkowało tymczasowym cofnięciem dotychczasowego zatwierdzenia, zgodnie z procedurą opisaną w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

kategoria: Oświadczenie o spełnieniu wymogów [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx OŚWIADCZENIE dla producentów pasz leczniczych i produktów pośrednich
ilość pobrań: 772
2022-01-26 13:44 13.13KB OŚWIADCZENIE dla producentów pasz leczniczych i produktów pośrednich 13.13KB
docx OŚWIADCZENIE dla dystrybutorów pasz leczniczych
ilość pobrań: 527
2022-01-26 13:44 13.2KB OŚWIADCZENIE dla dystrybutorów pasz leczniczych 13.2KB

 

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska