IMI

Internal Market Information System

System IMI służy do wymiany informacji dotyczących rynku wewnętrznego państw EOG w następujacych dziedzinach:

  • kwalifikacje zawodowe
  • usługi
  • delegowanie pracowników
  • transport gotówki w euro
  • licencje maszynistów
  • skargi na organy administracji publicznej (SOLVIT)
  • prawa pacjenta
  • handel elektroniczny (projekt pilotażowy).

System IMI stosowany jest przez zgłoszone do systemu krajowe, regionalne i lokalne organy administracji poszczególnych państw EOG. Wymiana informacji pomiędzy organami odbywa się przez aplikację internetową. Dostęp do systemu możliwy jest przez całą dobę dla zarejestrowanych użytkowników identyfikowanych przez login, hasło i kod bezpieczeństwa.

Działanie w systemie polega na wysyłaniu wniosków o informacje i udzielaniu odpowiedzi na wnioski oraz na wysłaniu wniosków ostrzegawczych (mechanizm ostrzegania). Wnioski o udzielenie informacji formułuje się wybierając przetłumaczone pytania spośród udostępnionych przez system. Odpowiedzi na wnioski formułuje się wybierając spośród pozycji znajdujących się w systemie. Dzięki temu użytkownicy systemu w Polsce otrzymując wniosek z innego państwa widzą jego treść oraz pytania w języku polskim, chociaż wysyłający wniosek wybrał pytania w swoim języku.

System wysyła do zgłoszonych instytucji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienia o skierowanych do nich nowych wnioskach do załatwienia, ostrzeżeniach oraz o otrzymanych odpowiedziach na własne wnioski.

Dla potrzeb IW organem zgłoszonym do systemu IMI jest GIW, który formułuje wnioski o udzielnie informacji w imieniu własnym oraz terenowych organów IW. GIW udziela również odpowiedzi na otrzymane wnioski o udzielenie informacji w sprawach objętych kompetencjami poszczególnych organów IW (po uzyskaniu od nich potrzebnych informacji).

Informacje Komisji Europejskiej o systemie IMI dostępne są tutaj

 

kategoria: IMI [8]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf materiały z warsztatów nt. funkcjonowania systemu IMI, które odbyły się w dniach 13-14 listopada 2014 r
ilość pobrań: 2094
2017-06-06 00:04 10.1MB materiały z warsztatów nt. funkcjonowania systemu IMI, które odbyły się w dniach 13-14 listopada 2014 r 10.1MB
zip Prezentacje z warsztatów nt. funkcjonowania systemu IMI, które odbyły się w dniach 13-14 listopada 2014 r
ilość pobrań: 1152
2017-06-06 00:05 25.72MB Prezentacje z warsztatów nt. funkcjonowania systemu IMI, które odbyły się w dniach 13-14 listopada 2014 r 25.72MB
pdf Struktura
ilość pobrań: 875
2017-06-05 23:59 57.12KB Struktura 57.12KB
pdf Wykaz pytań, które mogą być użyte we wnioskach o udzielenie informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych
ilość pobrań: 1036
2017-06-06 00:03 219.34KB Wykaz pytań, które mogą być użyte we wnioskach o udzielenie informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych 219.34KB
pdf Wykaz pytań, które mogą być użyte we wnioskach o udzielenie informacji dotyczących podmiotów świadczących usługi
ilość pobrań: 909
2017-06-06 00:03 92.72KB Wykaz pytań, które mogą być użyte we wnioskach o udzielenie informacji dotyczących podmiotów świadczących usługi 92.72KB
xls Wykaz słów kluczowych określajacych rodzaj działaności podmiotów gospodarczych, których mogą dotyczyć nadsyłane wnioski o udzielenie informacji
ilość pobrań: 822
2017-06-06 00:02 88KB Wykaz słów kluczowych określajacych rodzaj działaności podmiotów gospodarczych, których mogą dotyczyć nadsyłane wnioski o udzielenie informacji 88KB
xls Wykaz słów kluczowych opisujących kompetencje, zakres i zadania organu
ilość pobrań: 876
2017-06-06 00:01 44.5KB Wykaz słów kluczowych opisujących kompetencje, zakres i zadania organu 44.5KB
pdf Wytyczne dotyczące mechanizmu ostrzegania
ilość pobrań: 985
2017-06-05 23:59 306.64KB Wytyczne dotyczące mechanizmu ostrzegania 306.64KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska