Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców

Informacje dla przedsiębiorców

WAŻNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH W ZAKRESIE IMPORTU i TRANZYTU   UWAGA! Od dnia 21 kwietnia 2021 obowiązuje „Prawo o zdrowiu zwierząt”

 

 

Weterynaryjna kontrola graniczna

Wymagania przywozowe

Ograniczenia w przywozie

Reimport

Tranzyt

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska