Tranzyt

Zgodnie z definicja zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 2017/625 tranzyt oznacza przemieszczanie:

  • pod dozorem celnym z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego przez jedno z terytoriów wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia (TC-UE-TC) - tranzyt zewnętrzny, zgodnie z art. 226  rozporządzenia (UE) 952/2013

lub

  • z jednego z terytoriów wymienionych w załączniku I ww. rozporządzenia do innego terytorium wymienionego w tym załączniku  przez terytorium państwa trzeciego (UE-TC-UE) - tranzyt wewnętrzny, zgodnie z art. 227  rozporządzenia (UE) 952/2013

 

W przypadku przewozu przesyłek pochodzących z państw trzecich przez terytorium Unii Europejskiej (tranzyt zewnętrzny) najczęściej transportowane są przesyłki niespełniające wymagań przywozowych do UE, które nie mogą być dopuszczone do obrotu na terenie UE.

W tranzycie zewnętrznym możemy rozróżnić:

  • tranzyt bezpośredni - przewóz przesyłki przez terytorium Unii Europejskiej, z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego (bez wyładunku i przeładunku w trakcie trwania celnej procedury tranzytowej).

lub

  • tranzyt pośredni (ze składowaniem) - przewóz przesyłki przez terytorium Unii Europejskiej z jednego państwa trzeciego do jednego z uznanych składów celnych, zlokalizowanych na terytorium UE (bez wyładunku i przeładunku w trakcie trwania celnej procedury tranzytowej).

Przesyłki transportowane w procedurze tranzytu pośredniego mogą być składowane wyłącznie w uznanych składach celnych, zatwierdzonych zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 2124/2019. Skład celny znajduje się pod nadzorem celnym oraz nadzorem weterynaryjnym.

Lista uznanych składów celnych zlokalizowanych w Polsce, przeznaczonych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, przywożonych z państw trzecich, niespełniających warunków przywozowych do UE jest dostępna w poniższym pliku.

kategoria: Lista uznanych składów celnych przeznaczonych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, przywożonych z krajów trzecich, niespełniających warunków przywozowych do UE [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Składy celne PL
ilość pobrań: 4937
2023-09-29 11:33 260.92KB Składy celne PL 260.92KB

Lista uznanych składów celnych zlokalizowanych w Unii Europejskiej jest dostępna w systemie TRACES NT, wyłącznie dla zalogowanych użytkowników: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Wszystkie przesyłki transportowane w procedurze tranzytu są kontrolowane na granicy UE w zatwierdzonym punkcie kontroli granicznej BCP. Weterynaryjna kontrola graniczna odbywa się przy wejściu i wyjściu z UE. Więcej na temat zasad przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przeczytasz tutaj.

Przesyłki transportowane do uznanych składów celnych są kontrolowane przy wjeździe do UE, a następnie pozostają pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, nadzorującego skład celny.

Szczegółowe zasady przemieszczania przesyłek w tranzycie zostały wskazane w rozporządzeniu (UE) nr 2124/2019. Przedmiotowy transport odbywa się pod dozorem celnym, zgodnym z definicją zawartą w art. 5 pkt 27 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 (unijny kodeks celny).

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska