Mleko, siara, produkty mleczne i produkty na bazie siary

Uwaga - zmiana wzorów świadectw od 21 kwietnia 2021 r. - szczegóły

 

Zgodnie z pkt. 4.1. załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  „mleko surowe” oznacza mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt  gospodarskich, które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej 40 °C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku.

Zgodnie z pkt. 7.2. załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „produkty  mleczne” oznaczają produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia surowego mleka lub dalszego przetworzenia takich przetworzonych produktów.

Zgodnie z sekcją IX pkt 1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „siara” oznacza płyn wydzielany z wymion zwierząt mlecznych od 3 do 5 dni po porodzie, bogaty w przeciwciała i minerały i poprzedza wytwarzanie surowego mleka.

Zgodnie z sekcją IX pkt 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 „produkty na bazie siary” oznaczają przetworzone produkty, wynikające z przetworzenia siary lub z dalszego przetworzenia tego rodzaju przetworzonych produktów.

Mleko surowe, siara, produkty mleczne i produkty na bazie siary powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Section IX : raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products”).

Listy krajów

Wzory świadectw i deklaracje

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  mleka surowego, siary, produktów mlecznych i produktów na bazie siary z państw trzecich zostały określone w następujących aktach prawnych:

kategoria: Mleko, siara, produkty mleczne na bazie siary - wzory świadectw i deklaracje [9]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla siary i produktów na bazie siary_PL
ilość pobrań: 372
2020-04-16 16:55 172.26KB Wzór świadectwa dla siary i produktów na bazie siary_PL 172.26KB
pdf Wzór świadectwa dla siary i produktów na bazie siary_EN
ilość pobrań: 122
2020-04-17 10:14 1.58MB Wzór świadectwa dla siary i produktów na bazie siary_EN 1.58MB
pdf Wzór świadectwa dla produktów z mleka surowego_PL
ilość pobrań: 502
2017-11-09 12:22 170.01KB Wzór świadectwa dla produktów z mleka surowego_PL 170.01KB
pdf Wzór świadectwa dla produktów z mleka surowego_EN
ilość pobrań: 429
2017-11-09 12:22 152.12KB Wzór świadectwa dla produktów z mleka surowego_EN 152.12KB
pdf Wzór świadectwa dla mleka surowego_EN
ilość pobrań: 391
2017-11-09 12:22 132.17KB Wzór świadectwa dla mleka surowego_EN 132.17KB
pdf Wzór świadectwa dla mleka poddanego obróbce cieplnej (HTC)_PL
ilość pobrań: 537
2017-11-09 12:21 218.5KB Wzór świadectwa dla mleka poddanego obróbce cieplnej (HTC)_PL 218.5KB
pdf Wzór świadectwa dla mleka poddanego obróbce cieplnej (HTC)_EN
ilość pobrań: 379
2017-11-09 12:21 191.24KB Wzór świadectwa dla mleka poddanego obróbce cieplnej (HTC)_EN 191.24KB
pdf Wzór świadectwa dla mleka poddanego obróbce cieplnej (HTB)_PL
ilość pobrań: 467
2017-11-09 12:20 259.36KB Wzór świadectwa dla mleka poddanego obróbce cieplnej (HTB)_PL 259.36KB
pdf Wzór świadectwa dla mleka poddanego obróbce cieplnej (HTB)_EN
ilość pobrań: 464
2017-11-09 12:21 369.53KB Wzór świadectwa dla mleka poddanego obróbce cieplnej (HTB)_EN 369.53KB

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry