Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zwierzęta domowe/Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

 

Dodatkowe informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla obywateli Ukrainy dostępne są tutaj.

Choroby nie znają granic - plakat

 

Zgodnie z rozporządzeniem 576/2013:

  • zwierzę należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo);
  • bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG oraz mięczaków i skorupiaków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e, ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2006/88/WE);
  • ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 2006/88/WE i wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a;
  • płazy;
  • gady;
  • ptaki: przedstawiciele gatunków ptaków innych niż te, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE (drób);
  • ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności,

towarzyszące swojemu właścicielowi (osoba fizyczna wskazana jako właściciel w dokumencie identyfikacyjnym zwierzęcia)   lub osobie upoważnionej (osoba fizyczna, którą właściciel upoważnił pisemnie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego w imieniu właściciela) podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym (przemieszczanie, którego celem nie jest ani sprzedaż, ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego), oraz za które podczas takiego przemieszczania o charakterze niehandlowym odpowiedzialny jest właściciel lub taka osoba upoważniona, oznacza "zwierzę domowe". 

 

kategoria: Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką - plakat
ilość pobrań: 14889
2020-07-09 12:04 459.55KB Informacja dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką - plakat 459.55KB

ZWIERZĘTA DOMOWE A KORONAWIRUS

  1. Zwierzęta domowe i lekarze weterynarii w obliczu epidemii COVID-19
  2. Opinia WHO na temat Koronawirusa wśród zwierząt domowych
  3. Ważne informacje na temat koronawirusa

Aktualnie nie ma dodatkowych wymagań/restrykcji związanych z pandemia COVID-19 w odniesieniu do zwierząt domowych. Przydatne i aktualne informacje w zakresie przekraczania granicy są dostępne na stronie: https://granica.gov.pl/  oraz  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Informacje dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce można uzyskać na stronie: Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/  oraz Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie

Z uwagi na  ograniczenia w przemieszczaniu, spowodowane pandemią COVID-19,  przed planowaną podróżą zaleca się sprawdzić aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w państwie docelowym oraz ewentualnych krajach tranzytowych.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska