do góry

Żelatyna i surowce do produkcji żelatyny

 1. Żelatyna

 

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.7. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „żelatyna” oznacza naturalne rozpuszczalne białko, żelujące lub nieżelujące, uzyskane w wyniku częściowej hydrolizy kolagenu pochodzącego z kości, skóry i skórek oraz ścięgien zwierząt.

 Żelatyna powinna pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XIV  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Gelatine”)

Listy krajów

 Wzory świadectw

Wzory świadectw zdrowia dla żelatyny znajdują się w:

kategoria: Żelatyna - wzory świadectw i deklaracje [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla żelatyny - wersja EN 2017-11-29 13:09 289.14KB pobierz plik: Wzór świadectwa dla żelatyny - wersja EN
pdf Wzór świadectwa dla żelatyny - wersja PL 2017-11-29 13:08 277.43KB pobierz plik: Wzór świadectwa dla żelatyny - wersja PL

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

2. Surowce do produkcji żelatyny

 

Surowce do produkcji żelatyny powinny pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską do przywozu świeżego mięsa lub produktów rybołówstwa - w zależności od rodzaju surowca pochodzenia zwierzęcego (do tej kategorii należą surowce, których nie poddano żadnemu procesowi konserwacji oprócz chłodzenia, zamrażania lub szybkiego zamrażania lub o których mowa w pkt 4b(iii) rozdziału I sekcji XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004).

Listy krajów

Wzory świadectw

 

Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu na teren UE z państw trzecich surowców do produkcji żelatyny znajduje się w:

Wzór RCG „Wzór świadectwa do celów przywozu surowców do produkcji żelatyny/kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi” (wersja PL) 

Model RCG “Certificate for imports of raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption” (wersja EN)

3. Poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny

 

Poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny powinny pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z sekcją XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Treated raw material for the production of gelatine and collagen (TCG)

 

Listy krajów

Wzory świadectw

 

Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu na teren UE z państw trzecich poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny znajduje się w:

Wzór TCG  “Poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny i kolagenu” (wersja PL)

Model TCG “Certificate for imports of treated raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption” (wersja EN)