Aplikacja IRZplus

Aplikacja IRZplus - komputerowa baza danych utrzymywanych zwierząt lądowych

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt umożliwia posiadaczom zwierząt i podmiotom związanym z produkcją zwierzęcą składanie w formie elektronicznej dokumentów związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt. 

 W tym celu udostępniono aplikację IRZplus (irz.arimr.gov.pl), która pozwala szybko i wygodnie wypełnić ustawowe obowiązki z zakresu IRZ.

 Szczegółowe informacje dotyczące obsługi obsługi zgłoszeń w przez internet dotępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnitwa (https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus---obsluga-zgloszen-przez-internet).

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska