CBD IRZGO

Centralna Baza Danych  Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Gospodarskich Oznakowanych

 

Każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego ma obowiązek zgłaszać do CBD, za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR, zmianę liczebności stada z podaniem daty i rodzaju zdarzenia oraz zwierząt, których ono dotyczyło w terminach określonych w przepisach.

CBD gromadzi dane dotyczące:

  • zwierząt - numer identyfikacyjny (indywidualny lub grupowy), data urodzenia, numer identyfikacyjny gospodarstwa pochodzenia; numery identyfikacyjne gospodarstw, w których zwierzę przebywało wraz z datami tych zdarzeń zgłaszane przez posiadaczy, datę uboju lub padnięcia; w odniesieniu do zwierząt znakowanych indywidualnie także płeć, rasę, numer identyfikacyjny matki/ojca;
  • gospodarstwa / siedziby stada - numer identyfikacyjny siedziby stada, imię, nazwisko i adres właściciela, współrzędne geograficzne siedziby stada;
  • statusu epizootycznego gospodarstwa.

Informacje zawarte w Centralnej Bazie Danych umożliwiają m.in.:

  • określenie pogłowia zwierząt gospodarskich oznakowanych z dokładnością do poziomu gminy;
  • sprawdzenie historii każdego zarejestrowanego zwierzęcia w odniesieniu do miejsc i czasu pobytu zgłoszonych przez posiadaczy zwierzęcia;
  • sprawdzenie historii każdej zarejestrowanej siedziby danego producenta w odniesieniu do posiadanych zwierząt oraz czasu ich przebywania, zachowania ustawowych terminów dokonywania zgłoszeń, a także statusu epizootycznego;
  • dokonywanie analiz, zestawień i statystyk.

Administratorem Rejestru Zwierząt Gospodarskich Oznakowanych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Idnformacje administratora o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt można przeczytać tutaj.

Dostęp do systemu i informacje dla użytkowników - czytaj więcej

Formularze raportów - czytaj więcej

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska