do góry

Produkty mięsne

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „produkty mięsne”  to produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia mięsa lub dalszego przetworzenia takich produktów przetworzonych, co w konsekwencji powoduje utratę właściwości mięsa świeżego na powierzchni przekroju.

Produkty mięsne powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją VI  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Meat products”). Ponadto surowce, z których produkty te są wytwarzane, powinny pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów (rzeźnie, zakłady obróbki dziczyzny, zakłady rozbioru mięsa).

Wymagania dotyczące produktów mięsnych mają także zastosowanie do poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki, np. przedżołądków wołowych.

Listy krajów

 

1) produkty mięsne oraz  poddane obróbce żołądki, pęcherzy i jelita inne niż osłonki - z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z art. 3 lit. b) decyzji Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE, najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj;

2) przesyłki mięsa suszonego/wędzonego w paskach i pasteryzowanych produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z częścią 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.

Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki z państw trzecich znajdują się w:

kategoria: Produkty mięsne - wzory świadectw i deklaracje [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja dla produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i USA_EN 2017-11-07 15:35 66.8KB pobierz plik: Deklaracja dla produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i USA_EN
pdf Deklaracja dla produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i USA_PL 2017-11-07 15:34 141.25KB pobierz plik: Deklaracja dla produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i USA_PL
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_EN 2017-11-07 15:32 206.56KB pobierz plik: Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_EN
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_PL 2017-11-07 15:33 215.31KB pobierz plik: Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_PL
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych_EN 2017-11-07 15:26 1.54MB pobierz plik: Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych_EN
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych_PL 2017-11-07 15:26 1.77MB pobierz plik: Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych_PL

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.