Jaja i produkty jajeczne

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 5.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „jaja” oznaczają jaja w skorupkach - inne niż jaja wylewki, jaja inkubowane lub gotowane - wyprodukowane przez ptaki utrzymywane w gospodarstwie i nadające się do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przyrządzenia produktów  jajecznych.

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.3. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „produkty jajeczne” oznaczają przetworzone produkty uzyskane w wyniku przetwarzania jaj lub różnych składników czy mieszanek jajecznych, lub w wyniku dalszego przetworzenia takich przetworzonych produktów.

Jaja i produkty jajeczne powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Eggs and egg products”).

Listy krajów

Wzory świadectw

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 wzory urzędowych świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi  z państw trzecich zostały określone w części 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 (dla przywozu jaj wykorzystuje się wzór świadectwa „E”, natomiast dla przywozu produktów jajecznych wzór świadectwa „EP”):

kategoria: Jaja i produkty jajeczne - wzory świadectw [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa - jaja_EN
ilość pobrań: 434
2017-11-09 11:48 162.12KB Wzór świadectwa - jaja_EN 162.12KB
pdf Wzór świadectwa - jaja_PL
ilość pobrań: 683
2017-11-09 11:48 175.23KB Wzór świadectwa - jaja_PL 175.23KB
pdf Wzór świadectwa - produkty jajeczne_EN
ilość pobrań: 398
2017-11-09 11:48 179.59KB Wzór świadectwa - produkty jajeczne_EN 179.59KB
pdf Wzór świadectwa - produkty jajeczne_PL
ilość pobrań: 511
2017-11-09 11:48 198.09KB Wzór świadectwa - produkty jajeczne_PL 198.09KB

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry