Współfinansowane ze środków UE

Główny Inspektor Weterynarii realizuje następujący projekt: 

„System Informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd.

Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych.

System informatyczny ma na celu:

 • stworzenie mechanizmu rejestracji i zatwierdzania podmiotów nadzorowanych oraz kontaktu pomiędzy podmiotami nadzorowanymi a Inspekcją Weterynaryjną;
 • ułatwienie kontaktu z Inspekcją Weterynaryjną poprzez redukcję konieczności osobistego kontaktu z instytucjami państwowymi.
 • utworzenie mechanizmów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi instytucji państwowych działających na rzecz rolnictwa (np. ARiMR) celem budowania usług elektronicznych dla sektora rolnictwa (np. Okienko dla Rolnika) oraz dla obywateli (np. Paszportyzacja Polskiej Żywności);

W ramach systemu funkcjonować będą 3 moduły:

 • książka leczenia zwierząt,
 • rejestr podmiotów nadzorowanych,
 • dziennik badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Moduły te będą wspierać funkcjonowanie e-usług dla obywateli, podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną oraz osób wspierających zadania urzędowe realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną.
E-usługami tymi będą:

 • Zgłoszenie i obsługa wniosku dot. rejestracji/zatwierdzenia działalności,
 • Elektroniczne powiadamianie hodowców zwierząt gospodarskich,
 • Książka Leczenia Zwierząt,
 • Analiza i raportowanie zużytych substancji leczniczych,
 • Zgłoszenie i obsługa wniosku o wyznaczenie urzędowych lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego.

Wartość projektu: 25 810 778,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 21 843 661,42 PLN

Okres realizacji projektu: 2022-08-01 - 2023-12-31

W przypadku pytań do projektu prosimy o kontakt na:

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska