Strona główna/Inspekcja Weterynaryjna/Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Weterynarii

Kierownictwo

dr lek. wet. Bogdan Konopka

Główny Lekarz Weterynarii

tel.: 22 623 17 17; fax.:22 623 14 08; e-mail: 

lek. wet. Krzysztof Jażdżewski

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt, Granic oraz Laboratoriów

tel.: 22 623 20 89; fax.:22 623 14 08; e-mail: 

lek. wet. Katarzyna Piskorz

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii do spraw Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji

tel.: 22 623 10 65; fax.:22 623 14 08; e-mail: 

Marta Sadowska-Mielnik

Dyrektor Generalny

tel.: 22 623 10 65; fax.: 22 623 22 63; 

Organizacja urzędu

Ochrona danych osobowych

Dostępność - informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami to m.in. osoby niepełnosprawne, starsze, kobiety w ciąży, rodzice z wózkami, czyli wszystkie te osoby, które mogą napotykać bariery architektoniczne, cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne w dostępie do urzędu.

Krzysztof Śliwiński
tel. 22 623 19 31

Kontakt

Kontakt dla mediów

 

do góry