do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego

Przywóz produktów niespożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.  o weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłka produktów może być przywożona, jeżeli:

  • jest zaopatrzona w oryginał świadectwa weterynaryjnego:
    • sporządzonego co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa granicznego posterunku kontroli oraz państwa końcowego przeznaczenia,
    • wydanego przez właściwą władzę państwa pochodzenia;
  • jest oznakowana w sposób umożliwiający jej identyfikację;
  • spełnia wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej i pochodzi ze znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską:
  • spełnia określone wymagania państwa końcowego przeznaczenia będącego państwem Unii Europejskiej - jeżeli wymagania przywozowe nie zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

O zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym o spoczywającym na osobie odpowiedzialnej za przesyłkę obowiązku prenotyfikacji oraz o opłatach związanych z ww. kontrolą można przeczytać tutaj.

Ograniczenia w przywozie

O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj.

 

Nowe wzory świadectw zdrowia dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/319)

 20 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/319 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych.

Zgodnie z artykułem 3 ww. rozporządzenia w okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 r. przesyłki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy odpowiednio wypełnione i podpisane świadectwo zdrowia zgodne z odpowiednim wzorem świadectwa zdrowia określonym w rozdziałach 1, 1a, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3 (F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 i 18 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w brzmieniu obowiązującym przed zmianami przewidzianymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, deklaracja, która została należycie wypełniona i podpisana zgodnie ze wzorem deklaracji zamieszczonym w rozdziale 20 tego załącznika w wersji obowiązującej przed zmianami przewidzianymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia, są nadal dopuszczone do przywozu do Unii i tranzytu przez Unię, pod warunkiem ze takie świadectwa zdrowia lub deklaracje zostały należycie wypełnione i podpisane nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.

Wzory świadectw i deklaracji 

kategoria: Produkty niespożywcze - wersja PL [38]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 1 przetworzone białko zwierzęce inne niż pochodzące od owadów gospodarskich 2017-09-25 14:35 453.54KB pobierz plik: 1 przetworzone białko zwierzęce inne niż pochodzące od owadów gospodarskich
pdf 1(A) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich 2017-09-25 14:35 508.59KB pobierz plik: 1(A) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich
pdf 10(A) tłuszcze wytopione nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi do wykorzystania jako materiał paszowy 2017-09-25 14:40 527.97KB pobierz plik: 10(A) tłuszcze wytopione nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi do wykorzystania jako materiał paszowy
pdf 10(B) tłuszcze wytopione nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym 2017-09-25 14:40 777.54KB pobierz plik: 10(B) tłuszcze wytopione nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym
pdf 11 żelatyna i kolagen, do wykorzystania jako materiał paszowy lub poza łańcuchem paszowym 2017-09-25 14:41 547.19KB pobierz plik: 11 żelatyna i kolagen, do wykorzystania jako materiał paszowy lub poza łańcuchem paszowym
pdf 12 hydrolizat białkowy, fosforan diwapniowy i fosforan triwapniowy, do wykorzystania jako materiał paszowy lub poza łańcuchem paszowym 2017-09-25 14:41 543.8KB pobierz plik: 12 hydrolizat białkowy, fosforan diwapniowy i fosforan triwapniowy, do wykorzystania jako materiał paszowy lub poza łańcuchem paszowym
pdf 13 pszczele produkty do wykorzystania w pszczelarstwie 2017-09-25 14:41 327.16KB pobierz plik: 13 pszczele produkty do wykorzystania w pszczelarstwie
pdf 14(A) pochodne tłuszczów do wykorzystania poza łańcuchem paszowym 2017-09-25 14:41 563.22KB pobierz plik: 14(A) pochodne tłuszczów do wykorzystania poza łańcuchem paszowym
pdf 14(B) pochodne tłuszczów do wykorzystania jako pasza lub poza łańcuchem paszowym 2017-09-25 14:41 398KB pobierz plik: 14(B) pochodne tłuszczów do wykorzystania jako pasza lub poza łańcuchem paszowym
pdf 15 produkty jajeczne, które mogą być wykorzystane jako materiał paszowy 2017-09-25 14:42 566.06KB pobierz plik: 15 produkty jajeczne, które mogą być wykorzystane jako materiał paszowy
pdf 16 wzór deklaracji 2017-09-25 14:42 227.57KB pobierz plik: 16 wzór deklaracji
pdf 17 przetworzony obornik, produkty pochodne z przetworzonego obornika i guana nietoperzy 2017-09-25 14:42 343.03KB pobierz plik: 17 przetworzony obornik, produkty pochodne z przetworzonego obornika i guana nietoperzy
pdf 18 rogi i produkty z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyta i produkty z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) do produkcji nawozów organicznych i polepszaczy gleby 2017-09-25 14:42 365.7KB pobierz plik: 18 rogi i produkty z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyta i produkty z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) do produkcji nawozów organicznych i polepszaczy gleby
pdf 19 żelatyna stosowana w przemyśle fotograficznym 2017-09-25 14:42 366.42KB pobierz plik: 19 żelatyna stosowana w przemyśle fotograficznym
pdf 2(A) mleko, produkty na bazie mleka i produkty pochodne 2017-09-25 14:35 485.7KB pobierz plik: 2(A) mleko, produkty na bazie mleka i produkty pochodne
pdf 2(B) siara i produkty z siary pochodzenia bydlęcego 2017-09-25 14:35 455.52KB pobierz plik: 2(B) siara i produkty z siary pochodzenia bydlęcego
pdf 20 deklaracja na potrzeby przywozu z państw trzecich oraz tranzytu przez terytorium Unii Europejskiej produktów pośrednich 2017-09-25 14:42 778.59KB pobierz plik: 20 deklaracja na potrzeby przywozu z państw trzecich oraz tranzytu przez terytorium Unii Europejskiej produktów pośrednich
pdf 21 deklaracja importera dla niepoddanej obróbce wełny i sierści, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. e na potrzeby przywozu do Unii Europejskiej 2017-09-25 14:42 708.71KB pobierz plik: 21 deklaracja importera dla niepoddanej obróbce wełny i sierści, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. e na potrzeby przywozu do Unii Europejskiej
pdf 3(A) karma dla zwierząt domowych w puszkach 2017-09-25 14:36 475.01KB pobierz plik: 3(A) karma dla zwierząt domowych w puszkach
pdf 3(B) przetworzona karma dla zwierząt domowych inna niż w puszkach 2017-09-25 14:36 858.25KB pobierz plik: 3(B) przetworzona karma dla zwierząt domowych inna niż w puszkach
pdf 3(C) gryzaki dla psów 2017-09-25 14:36 457.81KB pobierz plik: 3(C) gryzaki dla psów
pdf 3(D) surowa karma dla zwierząt domowych do sprzedaży bezpośredniej lub produkty do żywienia zwierząt futerkowych 2017-09-25 14:36 693.62KB pobierz plik: 3(D) surowa karma dla zwierząt domowych do sprzedaży bezpośredniej lub produkty do żywienia zwierząt futerkowych
pdf 3(E) dodatki smakowe do produkcji karmy dla zwierząt domowych 2017-09-25 14:37 504.5KB pobierz plik: 3(E) dodatki smakowe do produkcji karmy dla zwierząt domowych
pdf 3(F) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do produkcji karmy dla zwierząt domowych 2017-09-25 14:37 660.56KB pobierz plik: 3(F) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do produkcji karmy dla zwierząt domowych
pdf 4(A) krew i produkty z krwi koniowatych do zastosowań poza łańcuchem paszowym 2017-09-25 14:37 521.3KB pobierz plik: 4(A) krew i produkty z krwi koniowatych do zastosowań poza łańcuchem paszowym
pdf 4(B) produkty z krwi nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, które można wykorzystać jako materiał paszowy 2017-09-25 14:37 640.26KB pobierz plik: 4(B) produkty z krwi nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, które można wykorzystać jako materiał paszowy
pdf 4(C) niepoddane obróbce produkty z krwi, z wyłączeniem krwi zwierząt koniowatych, przeznaczone do zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich 2017-09-25 14:38 588.03KB pobierz plik: 4(C) niepoddane obróbce produkty z krwi, z wyłączeniem krwi zwierząt koniowatych, przeznaczone do zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich
pdf 4(D) poddane obróbce produkty z krwi, z wyłączeniem krwi zwierząt koniowatych, przeznaczone do wytwarzania produktów pochodnych do zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich 2017-09-25 14:38 510.05KB pobierz plik: 4(D) poddane obróbce produkty z krwi, z wyłączeniem krwi zwierząt koniowatych, przeznaczone do wytwarzania produktów pochodnych do zastosowań poza łańcuchem paszowym dla zwierząt gospodarskich
pdf 5(A) świeże lub schłodzone skóry i skórki zwierząt kopytnych 2017-09-25 14:38 357.16KB pobierz plik: 5(A) świeże lub schłodzone skóry i skórki zwierząt kopytnych
pdf 5(B) poddane obróbce skóry i skórki zwierząt kopytnych 2017-09-25 14:39 368.83KB pobierz plik: 5(B) poddane obróbce skóry i skórki zwierząt kopytnych
pdf 5(B) poddane obróbce skóry i skórki zwierząt kopytnych 2017-09-25 14:39 368.83KB pobierz plik: 5(B) poddane obróbce skóry i skórki zwierząt kopytnych
pdf 5(C) poddane obróbce skóry i skórki przeżuwaczy i koniowatych 2017-09-25 14:39 334.89KB pobierz plik: 5(C) poddane obróbce skóry i skórki przeżuwaczy i koniowatych
pdf 6(A) poddane obróbce trofea myśliwskie i inne preparaty pochodzące od ptaków i zwierząt kopytnych, składające się wyłącznie z kości, rogów, kopyt, pazurów, poroża, zębów, skór lub skórek 2017-09-25 14:39 417.4KB pobierz plik: 6(A) poddane obróbce trofea myśliwskie i inne preparaty pochodzące od ptaków i zwierząt kopytnych, składające się wyłącznie z kości, rogów, kopyt, pazurów, poroża, zębów, skór lub skórek
pdf 6(B) trofea myśliwskie lub inne preparaty pochodzące od ptaków i zwierząt kopytnych składające się z całych części anatomicznych, niepoddane obróbce 2017-09-25 14:39 397.04KB pobierz plik: 6(B) trofea myśliwskie lub inne preparaty pochodzące od ptaków i zwierząt kopytnych składające się z całych części anatomicznych, niepoddane obróbce
pdf 7(A) szczecina od świń, pochodząca z państw trzecich lub ich regionów wolnych od afrykańskiego pomoru świń 2017-09-25 14:40 323.99KB pobierz plik: 7(A) szczecina od świń, pochodząca z państw trzecich lub ich regionów wolnych od afrykańskiego pomoru świń
pdf 7(B) szczecina od świń, pochodząca z państw trzecich lub ich regionów, które nie są wolne od afrykańskiego pomoru świń 2017-09-25 14:40 328.94KB pobierz plik: 7(B) szczecina od świń, pochodząca z państw trzecich lub ich regionów, które nie są wolne od afrykańskiego pomoru świń
pdf 8 produkty do stosowania poza łańcuchem paszowym lub w charakterze próbek handlowych 2017-09-25 14:40 758.65KB pobierz plik: 8 produkty do stosowania poza łańcuchem paszowym lub w charakterze próbek handlowych
pdf 9 olej z ryb nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, do wykorzystania jako materiał paszowy lub poza łańcuchem paszowym 2017-09-25 14:40 360.97KB pobierz plik: 9 olej z ryb nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi, do wykorzystania jako materiał paszowy lub poza łańcuchem paszowym
kategoria: Produkty niespożywcze - wersja EN [37]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 1 processed animal protein other than those derived from farmed insects 2017-09-29 12:37 334.31KB pobierz plik: 1 processed animal protein other than those derived from farmed insects
pdf 1(A) processed animal protein derived from farmed insects 2017-09-29 12:37 372.77KB pobierz plik: 1(A) processed animal protein derived from farmed insects
pdf 10(A) rendered fats to be used as feed material 2017-09-29 12:42 388.01KB pobierz plik: 10(A) rendered fats to be used as feed material
pdf 10(B) rendered fats to be used for certain purposes outside the feed chain 2017-09-29 12:43 0.97MB pobierz plik: 10(B) rendered fats to be used for certain purposes outside the feed chain
pdf 11 gelatine and collagen to be used asfeed material or for purposes outside the feed chain 2017-09-29 12:43 798.59KB pobierz plik: 11 gelatine and collagen to be used asfeed material or for purposes outside the feed chain
pdf 12 hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate to be used as feed material or for uses outside the feed chain 2017-09-29 12:43 793.26KB pobierz plik: 12 hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate to be used as feed material or for uses outside the feed chain
pdf 13 apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture 2017-09-29 12:43 606.4KB pobierz plik: 13 apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture
pdf 14(A) fat derivatives to be used outside the feed chain 2017-09-29 12:43 418.3KB pobierz plik: 14(A) fat derivatives to be used outside the feed chain
pdf 14(B) fat derivatives to be used as feed or outside the feed chain 2017-09-29 12:43 278.33KB pobierz plik: 14(B) fat derivatives to be used as feed or outside the feed chain
pdf 15 egg products that could be used as feed material 2017-09-29 12:44 808.79KB pobierz plik: 15 egg products that could be used as feed material
pdf 16 declaration 2017-09-29 12:44 526.67KB pobierz plik: 16 declaration
pdf 17 processed manure, derived products from processed manure and guano from bats 2017-09-29 12:44 230KB pobierz plik: 17 processed manure, derived products from processed manure and guano from bats
pdf 18 horns and horn products, excluding horn meal, and hooves and hoof products, excluding hoof meal, intended for the production of organic fertilisers or soil improvers 2017-09-29 12:44 249.81KB pobierz plik: 18 horns and horn products, excluding horn meal, and hooves and hoof products, excluding hoof meal, intended for the production of organic fertilisers or soil improvers
pdf 19 gelatine to be used by the photographic industry 2017-09-29 12:44 251.33KB pobierz plik: 19 gelatine to be used by the photographic industry
pdf 2(A) milk, milk-based products and milk-derived products 2017-09-29 12:37 353.36KB pobierz plik: 2(A) milk, milk-based products and milk-derived products
pdf 2(B) colostrum and colostrum products from bovine animals 2017-09-29 12:37 331.73KB pobierz plik: 2(B) colostrum and colostrum products from bovine animals
pdf 20 declaration for the import from third countries and for the transit through the European Union of intermediate products 2017-09-29 12:44 597.02KB pobierz plik: 20 declaration for the import from third countries and for the transit through the European Union of intermediate products
pdf 21 declaration by the importer of untreated wool and hair referred to in Article 25(2)(e) for import to the European Union 2017-09-29 12:44 599.28KB pobierz plik: 21 declaration by the importer of untreated wool and hair referred to in Article 25(2)(e) for import to the European Union
pdf 3(A) canned petfood 2017-09-29 12:38 344.98KB pobierz plik: 3(A) canned petfood
pdf 3(B) processed petfood other than canned petfood 2017-09-29 12:38 669.44KB pobierz plik: 3(B) processed petfood other than canned petfood
pdf 3(C) dogchews 2017-09-29 12:38 332.52KB pobierz plik: 3(C) dogchews
pdf 3(D) raw pet food for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals 2017-09-29 12:38 426.61KB pobierz plik: 3(D) raw pet food for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals
pdf 3(E) flavouring innards for use in the manufacture of petfood 2017-09-29 12:39 370.11KB pobierz plik: 3(E) flavouring innards for use in the manufacture of petfood
pdf 3(F) animal by-products for the manufacture of pet food 2017-09-29 12:40 455.77KB pobierz plik: 3(F) animal by-products for the manufacture of pet food
pdf 4(A) import of blood and blood products from equidae to be used outside the feed chain 2017-09-29 12:40 389.17KB pobierz plik: 4(A) import of blood and blood products from equidae to be used outside the feed chain
pdf 4(B) blood products not intended for human consumption that could be used as feed material 2017-09-29 12:40 489.95KB pobierz plik: 4(B) blood products not intended for human consumption that could be used as feed material
pdf 4(C) untreated blood products excluding of equidae for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals 2017-09-29 12:40 442.57KB pobierz plik: 4(C) untreated blood products excluding of equidae for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals
pdf 4(D) treated blood products excluding of equidae for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals 2017-09-29 12:41 377.59KB pobierz plik: 4(D) treated blood products excluding of equidae for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals
pdf 5(A) fresh or chilled hides and skins of ungulates 2017-09-29 12:41 246.45KB pobierz plik: 5(A) fresh or chilled hides and skins of ungulates
pdf 5(B) treated hides and skins of ungulates 2017-09-29 12:41 256.69KB pobierz plik: 5(B) treated hides and skins of ungulates
pdf 5(C) treated hides and skins of ruminants and of equidae 2017-09-29 12:41 226.56KB pobierz plik: 5(C) treated hides and skins of ruminants and of equidae
pdf 6(A) treated game trophies and other preparations of birds and ungulates,consisting only of bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins 2017-09-29 12:41 685.33KB pobierz plik: 6(A) treated game trophies and other preparations of birds and ungulates,consisting only of bones, horns, hooves, claws, antlers, teeth, hides or skins
pdf 6(B) game trophies or other preparations of birds and ungulates consisting of entire parts not having been treated 2017-09-29 12:41 335.35KB pobierz plik: 6(B) game trophies or other preparations of birds and ungulates consisting of entire parts not having been treated
pdf 7(A) pig bristles from third countries or regions thereof that are free from African swine fever 2017-09-29 12:42 213.61KB pobierz plik: 7(A) pig bristles from third countries or regions thereof that are free from African swine fever
pdf 7(B) pig bristles from third countries or regions thereof that are not free from African swine fever 2017-09-29 12:42 217.28KB pobierz plik: 7(B) pig bristles from third countries or regions thereof that are not free from African swine fever
pdf 8 animal by-products to be used for purposes outside the feed chain or for trade samples 2017-09-29 12:42 493.2KB pobierz plik: 8 animal by-products to be used for purposes outside the feed chain or for trade samples
pdf 9 fish oil to be used as feed material or for purposes outside the feed chain 2017-09-29 12:42 243.39KB pobierz plik: 9 fish oil to be used as feed material or for purposes outside the feed chain