do góry

Psy, koty, fretki

Wymagania przywozowe

Przywóz psów, kotów lub fretek w celach handlowych, w liczbie powyżej 5 szt., transportowanych bez włąsciciela lub osoby upoważnionej jako przesyłka jest możliwy pod warunkiem spełniania następujących wymagań:

  1. Zwierzę może zostać przywiezione wyłącznie z krajów znajdujących się na liście określonej przez Komisję Europejską. Państwo trzecie lub terytorium, z którego zwierzę pochodzi oraz wszystkie państwa trzecie i terytoria, przez które przewozi się je tranzytem, muszą być objęte jednym z wykazów zawartych w:
  2. Zwierzę musi posiadać:
    • indywidualne oznakowanie (więcej o identyfikacji można przeczytać tutaj),
    • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (więcej o szczepieniu można przeczytać tutaj),
    • świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem zawartym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/98, zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE (najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj)
    • wymagany wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie (więcej o badaniu poziomu przeciwciał można przeczytać tutaj) w przypadku przywozu z państw trzecich niewymienionych w załączniku II do  rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 (najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj).

Weterynaryjna kontrola graniczna

Zwierzę musi zostać przedstawione do weterynaryjnej kontroli granicznej (więcej na ten temat przeczytasz tutaj) w posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej (BIP), w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium UE (wykaz punktów wjazdu UE dostepny jest w decyzji Komisji (WE) nr 821/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES; wykaz punktów wjazdu w poszczególnych państwach UE dostępny jest tutaj, przy czym kontrola psów, kotów i fretek możliwa jest w punktach oznaczonych kategorią "O").

Te same wymagania dotyczą niehandlowego przywozu psów, kotów lub fretek w liczbie większej niż 5 lub podróżujących bez właściciela lub osoby upoważnionej.

Informacje Komisji Europejskiej dotyczące przywozu do UE psów, kotów i fretek z państw trzecich dostępne są tutaj