do góry

Psy, koty, fretki

Wymagania przywozowe

Przywóz psów, kotów lub fretek w celach handlowych, w liczbie powyżej 5 szt., transportowanych bez właściciela lub osoby upoważnionej, jako przesyłka jest możliwy pod warunkiem spełniania następujących wymagań:

  1. Zwierzę może zostać przywiezione wyłącznie z krajów znajdujących się na liście określonej przez Komisję Europejską. Terytorium lub państwo trzecie, z którego zwierzę pochodzi oraz wszystkie terytoria i państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, muszą być objęte jednym z wykazów zawartych w:
  2. Zwierzę musi posiadać:
  • indywidualne oznakowanie (więcej o identyfikacji można przeczytać tutaj),
  • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (więcej o szczepieniu można przeczytać tutaj),
  • świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem zawartym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/294
  • wymagany wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie (więcej o badaniu poziomu przeciwciał można przeczytać tutaj) w przypadku przywozu z państw trzecich niewymienionych w załączniku II do  rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

Weterynaryjna kontrola graniczna

Zwierzę musi zostać przedstawione do weterynaryjnej kontroli granicznej w posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej (BCP), w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium UE (wykaz punktów wjazdu w poszczególnych państwach UE dostępny jest tutaj, przy czym kontrola psów, kotów i fretek możliwa jest w punktach oznaczonych kategorią "O").

Te same wymagania dotyczą niehandlowego przywozu psów, kotów lub fretek w liczbie większej niż 5 lub podróżujących bez właściciela lub osoby upoważnionej.

Informacje Komisji Europejskiej dotyczące przywozu do UE psów, kotów i fretek z państw trzecich dostępne są tutaj