do góry

Koniowate

"Koniowate", zgodnie z dyrektywą Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich, oznaczają dzikie lub udomowione:

  • gatunki koni (wraz z zebrami),
  • gatunki osłów,
  • potomstwo z krzyżówek między ww. gatunkami.

Od 1 października 2018 r. stosuje się nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych  

kategoria: Wykaz państw trzecich oraz nowe wzory świadectw zdrowia obowiązujące od 1 października 2018 r. [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz państw trzecich na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek koniowatych 2018-09-07 14:33 3.34MB pobierz plik: Wykaz państw trzecich na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek koniowatych
pdf Przywóz do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestrowanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji 2018-09-07 14:28 17.5MB pobierz plik: Przywóz do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestrowanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji
pdf Przywóz do Unii przesyłek domowych gatunków koniowatych na ubój 2018-09-07 14:27 12.99MB pobierz plik: Przywóz do Unii przesyłek domowych gatunków koniowatych na ubój
pdf Tranzyt żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego 2018-09-07 14:27 17.82MB pobierz plik: Tranzyt żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego
pdf Tymczasowe przyjęcie zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni 2018-09-07 14:27 20.43MB pobierz plik: Tymczasowe przyjęcie zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni
pdf Powtórne wprowadzenie do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami FEI 2018-09-07 14:26 8.74MB pobierz plik: Powtórne wprowadzenie do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami FEI
pdf Powtórne wprowadzenie do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres mniej niż 30 dni 2018-09-07 14:25 6.54MB pobierz plik: Powtórne wprowadzenie do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres mniej niż 30 dni
pdf Powtórne wprowadzenie do Unii po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach 2018-09-07 14:25 7.68MB pobierz plik: Powtórne wprowadzenie do Unii po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach