do góry

Koniowate

"Koniowate", zgodnie z dyrektywą Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich, oznaczają dzikie lub udomowione:

  • gatunki koni (wraz z zebrami),
  • gatunki osłów,
  • potomstwo z krzyżówek między ww. gatunkami.

Od 1 października 2018 r. stosuje się nowe  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych.

Najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj.

UWAGA:

Rozporządzenie to zostało zmienione przez: