do góry

Transport zwierząt

Szczegółowe przepisy dotyczące komercyjnego transportu zwierząt kręgowych zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przewozów komercyjnych zwierząt kręgowych na terytorium Unii Europejskiej mogą dokonywać jedynie przewoźnicy posiadający zezwolenie. Transport w celach komercyjnych nie jest ograniczony do transportu związanego z jednoczesną wymiana pieniędzy, towarów lub usług. Transport w celach komercyjnych obejmuje w szczególności transport, który bezpośrednio lub pośrednio ma na celu osiągniecie korzyści finansowych. Przykładem takiego transportu jest:

  • przewóz do rzeźni, na targi, do miejsc gromadzenia zwierząt, gospodarstw, punktów skupu i punktów kopulacyjnych, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej w 3 i 4 tiret
  • przewóz na wystawy, pokazy i konkursy,
  • przewóz zwierząt wyłapywanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zm.) do schronisk dla zwierząt bezdomnych,
  • przewóz zwierząt do ogrodów zoologicznych,
  • przeznaczonych do doświadczeń.

Zezwolenie dla przewoźnika nie jest wymagane, gdy:

  • przewóz zwierząt nie jest związany z prowadzoną działalnością, np.: przewóz własnego konia, własnym środkiem transportu w celach rekreacyjnych; przewóz w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym;
  • transport zwierząt odbywa się z polecenia lekarza weterynarii bezpośrednio do lub z gabinetów lub klinik weterynaryjnych;
  • przewóz jest dokonywany na maksymalną odległość 65 km, liczoną od miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia;
  • transport zwierząt dokonywany jest przez rolników wykorzystujących pojazdy rolnicze lub należące do nich środki transportu, w przypadku, gdy warunki geograficzne wymagają transportu niektórych gatunków zwierząt w celu sezonowego wypasu;
  • transport zwierząt dokonywany jest przez rolników wykorzystujących pojazdy rolnicze lub należące do nich środki transportu na odległość mniejszą niż 50 km od ich gospodarstwa.
kategoria: Wykazy podmiotów nadzorowanych prowadzone na podstawie przepisów unijnych / List of supervised entity prepared on the basis of EU regulations [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Rejestr przewoźników zgodnie z art. 11 (podróż przekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.11 (journey that exceeds 8 hours) 2020-09-21 10:39 394.11KB pobierz plik: Rejestr przewoźników zgodnie z art. 11 (podróż przekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.11 (journey that exceeds 8 hours)
zip Rejestr przewoźników zgodnie z art. 10 (podróż nieprzekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.10 (journey that does not exceed 8 hours) 2020-09-21 10:40 476.53KB pobierz plik: Rejestr przewoźników zgodnie z art. 10 (podróż nieprzekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.10 (journey that does not exceed 8 hours)

Dodatkowo, z punktu widzenia ochrony zwierząt podczas transportu istotne znaczenie ma rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczące kryteriów wspólnotowych dla miejsc postoju oraz zmieniające plan trasy określony w Załączniku do dyrektywy 91/628/EWG, określające wymagania dla punktów kontroli w których odbywa się 24 godzinny przerwa podczas długotrwałego przewozu zwierząt.

kategoria: Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli (rozporządzenie Rady (WE) 1255/97) / List of approved control posts (Council Regulation (EC) 1255/97) [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx Wykaz punktów kontroli / Approved control points 2020-09-08 10:31 26.87KB pobierz plik: Wykaz punktów kontroli / Approved control points

 

W celu ujednolicenia postępowania jednostek terenowych, Główny Lekarz Weterynarii wydał instrukcję w zakresie zatwierdzania przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, przeprowadzania kontroli przewoźników oraz przeprowadzania kontroli wykonywania transportu zwierząt w zakresie ich dobrostanu (treść instrukcji można znaleźć tutaj).

Materiały dotyczące transportu zwierząt, opracowane w ramach projektu finansowanego przez KE.