do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-przedsiebiorcow
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacje dla przedsiębiorców

UWAGA! NOWE PRAWO DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH OD DNIA 14 GRUDNIA 2019 r.

Weterynaryjna kontrola graniczna

Wymagania przywozowe

Ograniczenia w przywozie

 Wymagania przewozowe (tranzyt)