Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-przedsiebiorcow
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacje dla przedsiębiorców

Ważne akty prawne dotyczące
kontroli urzędowych
w zakresie importu i tranzytu

Weterynaryjna kontrola graniczna

Wymagania przywozowe

Ograniczenia w przywozie

Reimport

Tranzyt

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska