Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wywóz z Polski poza UE/Żywność/Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne

Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne

 

kategoria: Zestawienie wymagań importowych państw trzecich [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx Lista krajów
ilość pobrań: 170518
2024-04-04 15:55 92.55KB Lista krajów 92.55KB

UWAGA: Brak państwa w poniższym wykazie oznacza, że strona polska nie posiada uzgodnionych warunków wywozowych, dotyczących umieszczania określonych produktów na rynku danego państwa. W takim przypadku można postąpić według uproszczonej procedury wywozowej, polegającej na:

  • pozyskaniu przez zainteresowany podmiot wzoru świadectwa zdrowia obowiązującego na wwóz danego towaru na rynek państwa trzeciego  (np. od kontrahenta),
  • wykonanie jego tłumaczenia przysięgłego na język polski (tłumaczenie poświadczone, mające walor tłumaczenia urzędowego, powołujące się na domniemanie zgodności takiego tłumaczenia z treścią dokumentu obcojęzycznego),
  • przygotowanie oświadczenia, iż wzór świadectwa jest akceptowany przez właściwą władzę kraju przeznaczenia lub że zostało ono uzyskane za pośrednictwem partnera handlowego państwa importera jako urzędowe wymaganie,
  • przygotowanie oświadczenia, o poniesieniu odpowiedzialności prawnej i finansowej za ewentualne konsekwencje odrzucenia przesyłki przez władze kraju importera.

Powyższe dokumenty należy przedstawić powiatowemu lekarzowi weterynarii, który na ich podstawie może zweryfikować spełnienie wymogów zawartych w świadectwie oraz, w przypadku pozytywnej weryfikacji, wystawić świadectwo zdrowia urzędowo poświadczając zgodność partii towaru wysyłanego do danego państwa trzeciego z zawartymi w nim wymogami.

 

 
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska