Stany Zjednoczone

Dyrektywy FSIS

Przewodniki FSIS

Kodeks Przepisów Federalnych USA: Tytuł 9 - Zwierzęta i produkty zwierzęce

kategoria: Stany Zjednoczone - świadectwa zdrowia [8]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Świadectwo weterynaryjne pochodzenia i zdrowia dla zwierząt akwakultury z gatunku karp koi wysyłanych z Rzeczypospolitej Polskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki
ilość pobrań: 915
2017-05-18 09:38 209.38KB Świadectwo weterynaryjne pochodzenia i zdrowia dla zwierząt akwakultury z gatunku karp koi wysyłanych z Rzeczypospolitej Polskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki 209.38KB
pdf Świadectwo zdrowia na produkty mleczarskie wywożone z Polski do Stanów Zjednoczonych Ameryki
ilość pobrań: 1982
2017-05-18 09:39 101.46KB Świadectwo zdrowia na produkty mleczarskie wywożone z Polski do Stanów Zjednoczonych Ameryki 101.46KB
pdf Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej produktów mięsnych z kategorii procesu: produkty przetworzone termicznie - handlowo sterylne (puszkowane), produkty poddane obróbce cieplnej - trwałe, produkty całkowicie ugotowane - nietrwałe
ilość pobrań: 367
2023-04-06 16:06 704.42KB Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej produktów mięsnych z kategorii procesu: produkty przetworzone termicznie - handlowo sterylne (puszkowane), produkty poddane obróbce cieplnej - trwałe, produkty całkowicie ugotowane - nietrwałe 704.42KB
pdf Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla gotowanych produktów mięsnych wieprzowych eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
ilość pobrań: 275
2023-04-06 16:10 525.98KB Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla gotowanych produktów mięsnych wieprzowych eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 525.98KB
pdf Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla jaj przeznaczonych do przetwórstwa eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
ilość pobrań: 666
2017-05-18 09:38 231.86KB Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla jaj przeznaczonych do przetwórstwa eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 231.86KB
pdf Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
ilość pobrań: 290
2023-04-06 16:11 525.42KB Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 525.42KB
pdf Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla świeżego mięsa wieprzowego i świeżych podrobów wieprzowych eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
ilość pobrań: 366
2023-05-11 12:30 362.47KB Urzędowe świadectwo weterynaryjne dla świeżego mięsa wieprzowego i świeżych podrobów wieprzowych eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 362.47KB
pdf Weterynaryjne świadectwo zdrowia na eksport surowej heparyny do Stanów Zjednoczonych Ameryki
ilość pobrań: 602
2017-05-18 09:39 47.87KB Weterynaryjne świadectwo zdrowia na eksport surowej heparyny do Stanów Zjednoczonych Ameryki 47.87KB
Stany Zjednoczone - listy zakładów

 

Lista polskich zakładów mięsnych posiadających zezwolenie na wywóz mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej publikowana jest na stronie internetowej właściwych służb USA.

W celu uzyskania dostępu do tej listy należy:

kategoria: Stany Zjednoczone - wymagania weterynaryjne [76]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Dyrektywa FSIS 10,220.3
ilość pobrań: 1892
2017-05-18 09:38 158.36KB Dyrektywa FSIS 10,220.3 158.36KB
pdf Dyrektywa FSIS 6100.1 Wersja 2 - badanie przedubojowe zwierząt
ilość pobrań: 2763
2018-05-18 14:23 498.18KB Dyrektywa FSIS 6100.1 Wersja 2 - badanie przedubojowe zwierząt 498.18KB
docx Dyrektywa FSIS 10,240.3 - Programy FSIS dotyczące pobierania próbek produktów gotowych do spożycia
ilość pobrań: 626
2022-08-02 13:48 166.58KB Dyrektywa FSIS 10,240.3 - Programy FSIS dotyczące pobierania próbek produktów gotowych do spożycia 166.58KB
doc Dyrektywa FSIS 10,300.1 wersja 1
ilość pobrań: 2729
2020-07-15 14:57 233KB Dyrektywa FSIS 10,300.1 wersja 1 233KB
doc Dyrektywa FSIS 10230-4 - pl
ilość pobrań: 1532
2017-05-18 09:25 260KB Dyrektywa FSIS 10230-4 - pl 260KB
doc Dyrektywa FSIS 10240.4
ilość pobrań: 2702
2017-05-18 09:24 889.5KB Dyrektywa FSIS 10240.4 889.5KB
doc Dyrektywa FSIS 10240.5 wersja 3
ilość pobrań: 2747
2017-05-15 08:05 317KB Dyrektywa FSIS 10240.5 wersja 3 317KB
docx Dyrektywa FSIS 10250.1, wersja 1 - Instrukcja pobierania próbek: Program weryfikacji obecności Salmonella i Campylobacter w surowych produktach drobiowych
ilość pobrań: 531
2022-08-02 13:50 475.12KB Dyrektywa FSIS 10250.1, wersja 1 - Instrukcja pobierania próbek: Program weryfikacji obecności Salmonella i Campylobacter w surowych produktach drobiowych 475.12KB
pdf Dyrektywa FSIS 10250.2 - Standardy wydajności: Program weryfikacji Salmonella w surowych produktach drobiowych
ilość pobrań: 532
2022-05-27 15:55 791.26KB Dyrektywa FSIS 10250.2 - Standardy wydajności: Program weryfikacji Salmonella w surowych produktach drobiowych 791.26KB
pdf Dyrektywa FSIS 5000.1 wersja 6 - Weryfikacja zakładowego systemu bezpieczeństwa żywności
ilość pobrań: 1228
2022-05-27 15:53 0.96MB Dyrektywa FSIS 5000.1 wersja 6 - Weryfikacja zakładowego systemu bezpieczeństwa żywności 0.96MB
docx Dyrektywa FSIS 5000.4 - Realizacja przeglądu 01B02 (przedoperacyjna weryfikacja sanityzacji) w zakresie wytwarzania produktów surowych i gotowych do spożycia
ilość pobrań: 578
2022-08-02 13:49 30.13KB Dyrektywa FSIS 5000.4 - Realizacja przeglądu 01B02 (przedoperacyjna weryfikacja sanityzacji) w zakresie wytwarzania produktów surowych i gotowych do spożycia 30.13KB
docx Dyrektywa FSIS 5000.6 wersja 2- Weryfikacja analizy zagrożeń
ilość pobrań: 703
2022-08-02 13:49 67.46KB Dyrektywa FSIS 5000.6 wersja 2- Weryfikacja analizy zagrożeń 67.46KB
docx Dyrektywa FSIS 5100.1, wersja 4 - Metodologia oceny bezpieczeństwa żywności (FSA) przez inspektora ds. egzekucji prawa, dochodzeń i analiz (EIAO)
ilość pobrań: 447
2022-08-02 13:50 238.03KB Dyrektywa FSIS 5100.1, wersja 4 - Metodologia oceny bezpieczeństwa żywności (FSA) przez inspektora ds. egzekucji prawa, dochodzeń i analiz (EIAO) 238.03KB
pdf Dyrektywa FSIS 5420.1 Ochrona żywności (Food Defence)
ilość pobrań: 5500
2018-08-03 15:24 115.81KB Dyrektywa FSIS 5420.1 Ochrona żywności (Food Defence) 115.81KB
pdf Dyrektywa FSIS 6100.3 wersja 1 - Badanie przedubojowe i poubojowe drobiu
ilość pobrań: 620
2022-05-27 15:54 672.53KB Dyrektywa FSIS 6100.3 wersja 1 - Badanie przedubojowe i poubojowe drobiu 672.53KB
docx Dyrektywa FSIS 6410.4
ilość pobrań: 872
2020-07-15 14:53 42.21KB Dyrektywa FSIS 6410.4 42.21KB
docx Dyrektywa FSIS 6420.2 wersja 2
ilość pobrań: 2521
2020-07-15 14:52 38.37KB Dyrektywa FSIS 6420.2 wersja 2 38.37KB
pdf Dyrektywa FSIS 6420.5 - weryfikacja rzeźni drobiu w zakresie utrzymania odpowiednich procedur zapobiegania zanieczyszczeniom odchodami i patogenami jelitowymi
ilość pobrań: 966
2021-02-17 17:34 297.84KB Dyrektywa FSIS 6420.5 - weryfikacja rzeźni drobiu w zakresie utrzymania odpowiednich procedur zapobiegania zanieczyszczeniom odchodami i patogenami jelitowymi 297.84KB
docx Dyrektywa FSIS 6500.1-Nowy System Inspekcji Drobiu
ilość pobrań: 1198
2018-12-10 13:53 68.15KB Dyrektywa FSIS 6500.1-Nowy System Inspekcji Drobiu 68.15KB
pdf Dyrektywa FSIS 6700.1 - Woda zatrzymana w surowym mięsie i produktach drobiowych
ilość pobrań: 363
2022-05-27 15:54 318.66KB Dyrektywa FSIS 6700.1 - Woda zatrzymana w surowym mięsie i produktach drobiowych 318.66KB
pdf Dyrektywa FSIS 6900.2 wersja 2 Dobrostan zwierząt
ilość pobrań: 1963
2018-05-18 14:22 614.12KB Dyrektywa FSIS 6900.2 wersja 2 Dobrostan zwierząt 614.12KB
pdf Dyrektywa FSIS 7111-1 wersja 2 Procesy niszczenia drobnoustrojów i stabilizacji
ilość pobrań: 1571
2018-05-18 14:21 456.33KB Dyrektywa FSIS 7111-1 wersja 2 Procesy niszczenia drobnoustrojów i stabilizacji 456.33KB
docx Dyrektywa FSIS 7120.1 - lista substancji stosowanych w produkcji mięsa, drobiu i produktów jajecznych
ilość pobrań: 141
2023-08-25 10:16 43.63KB Dyrektywa FSIS 7120.1 - lista substancji stosowanych w produkcji mięsa, drobiu i produktów jajecznych 43.63KB
pdf Dyrektywa FSIS 7221.1 Zatwierdzanie etykiet
ilość pobrań: 1076
2018-08-03 15:24 75.8KB Dyrektywa FSIS 7221.1 Zatwierdzanie etykiet 75.8KB
pdf Dyrektywa FSIS 7230.1 Weryfikacja receptury produktu
ilość pobrań: 1800
2018-08-03 15:26 119.12KB Dyrektywa FSIS 7230.1 Weryfikacja receptury produktu 119.12KB
docx Dyrektywa FSIS 7530.1 wersja 4 Postępowanie z odchyleniami w procesie lub nieprawidłowymi pojemnikami
ilość pobrań: 797
2018-12-10 13:54 42.14KB Dyrektywa FSIS 7530.1 wersja 4 Postępowanie z odchyleniami w procesie lub nieprawidłowymi pojemnikami 42.14KB
docx Dyrektywa FSIS 7530.2 wersja 1
ilość pobrań: 1698
2020-07-15 14:51 71.19KB Dyrektywa FSIS 7530.2 wersja 1 71.19KB
pdf Dyrektywa FSIS 8080.1 Wersja 5
ilość pobrań: 2136
2017-05-18 09:41 741.59KB Dyrektywa FSIS 8080.1 Wersja 5 741.59KB
pdf Dyrektywa FSIS 9900.5 Weryfikacja etykiet
ilość pobrań: 1130
2018-08-03 15:25 182.8KB Dyrektywa FSIS 9900.5 Weryfikacja etykiet 182.8KB
pdf Dyrektywa FSIS nr 6210.2 z dnia 19.12.2002
ilość pobrań: 935
2017-05-18 09:35 65.45KB Dyrektywa FSIS nr 6210.2 z dnia 19.12.2002 65.45KB
pdf Dyrektywa FSIS nr 7120.1 z dnia 17.12.2002
ilość pobrań: 1300
2017-05-18 09:34 101.26KB Dyrektywa FSIS nr 7120.1 z dnia 17.12.2002 101.26KB
pdf Dyrektywa FSIS nr 7160.3 z dnia 12.02.2002
ilość pobrań: 897
2017-05-18 09:34 104.78KB Dyrektywa FSIS nr 7160.3 z dnia 12.02.2002 104.78KB
pdf Dyrektywa UBIKz nr 5000.2 z dnia 31 marca 2004r
ilość pobrań: 838
2017-05-18 09:34 109.12KB Dyrektywa UBIKz nr 5000.2 z dnia 31 marca 2004r 109.12KB
pdf Dyrektywa-FSIS-6100.2 wersja 1 badanie poubojowe zwierząt
ilość pobrań: 7127
2018-05-18 14:22 772.91KB Dyrektywa-FSIS-6100.2 wersja 1 badanie poubojowe zwierząt 772.91KB
pdf Eliminacja drobnoustrojów, stabilizacja i technologia płotków
ilość pobrań: 8892
2018-05-18 14:20 0.97MB Eliminacja drobnoustrojów, stabilizacja i technologia płotków 0.97MB
pdf Etykietowanie żywności
ilość pobrań: 2050
2017-05-18 09:23 95.58KB Etykietowanie żywności 95.58KB
doc FSIS NPIS - POWIADOMIENIE 64-14(drob)
ilość pobrań: 942
2017-05-18 09:23 141.5KB FSIS NPIS - POWIADOMIENIE 64-14(drob) 141.5KB
pdf Informacja na temat eksportu na rynek USA przetworów z niewielkim dodatkiem mięsa, przetworów mlecznych oraz produktów mlecznych specjalnego żywieniowego przeznaczenia
ilość pobrań: 789
2017-05-18 09:33 98.39KB Informacja na temat eksportu na rynek USA przetworów z niewielkim dodatkiem mięsa, przetworów mlecznych oraz produktów mlecznych specjalnego żywieniowego przeznaczenia 98.39KB
pdf Instrukcja wywozowa dotycząca opakowań zbiorczych
ilość pobrań: 682
2017-05-18 09:33 108.52KB Instrukcja wywozowa dotycząca opakowań zbiorczych 108.52KB
pdf Kodeks przepisów federalnych 94 16 mleko i produkty
ilość pobrań: 896
2017-05-18 09:29 182.47KB Kodeks przepisów federalnych 94 16 mleko i produkty 182.47KB
doc Kodeks przepisów federalnych CFR 590 - kontrola produktów jajecznych
ilość pobrań: 2757
2017-05-18 09:29 791KB Kodeks przepisów federalnych CFR 590 - kontrola produktów jajecznych 791KB
pdf Kodeks przepisów federalnych nr 94 1 zwierzęta i produkty
ilość pobrań: 1323
2017-05-18 09:36 176.05KB Kodeks przepisów federalnych nr 94 1 zwierzęta i produkty 176.05KB
pdf Mleko i śmietana
ilość pobrań: 4183
2017-05-18 09:26 177.15KB Mleko i śmietana 177.15KB
pdf Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie obrotu żywnością uchwalona przez Izbę Reprezentantów Kongresu USA
ilość pobrań: 932
2017-05-18 09:35 52.88KB Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie obrotu żywnością uchwalona przez Izbę Reprezentantów Kongresu USA 52.88KB
pdf Ogólny model HACCP dla uboju drobiu wg FSIS
ilość pobrań: 1469
2022-05-27 15:56 509.44KB Ogólny model HACCP dla uboju drobiu wg FSIS 509.44KB
pdf Porównanie przepisów higienicznych USA i UE dotyczących klasy A produktów mlecznych
ilość pobrań: 1093
2017-05-18 09:32 902.39KB Porównanie przepisów higienicznych USA i UE dotyczących klasy A produktów mlecznych 902.39KB
doc Porównanie przepisów UE i USA dot. produktów mlecznych klasy A pl
ilość pobrań: 1559
2017-05-18 09:35 316KB Porównanie przepisów UE i USA dot. produktów mlecznych klasy A pl 316KB
zip Programy testowe dla produktów gotowych do spożycia
ilość pobrań: 697
2017-05-18 09:32 22.6KB Programy testowe dla produktów gotowych do spożycia 22.6KB
docx Przewodnik FSIS dotyczący substancji pomocniczych w przetwórstwie
ilość pobrań: 203
2023-08-25 10:15 19.94KB Przewodnik FSIS dotyczący substancji pomocniczych w przetwórstwie 19.94KB
pdf Przywóz produktów żywnościowych do Stanów Zjednoczonych - zasady, przepisy obowiązujące w USA
ilość pobrań: 9983
2018-12-27 14:54 258.12KB Przywóz produktów żywnościowych do Stanów Zjednoczonych - zasady, przepisy obowiązujące w USA 258.12KB
pdf Ser cheedar
ilość pobrań: 627
2017-05-18 09:26 32.48KB Ser cheedar 32.48KB
pdf Ser edamski
ilość pobrań: 681
2017-05-18 09:25 32.79KB Ser edamski 32.79KB
pdf Ser gouda
ilość pobrań: 624
2017-05-18 09:25 21.54KB Ser gouda 21.54KB
pdf Ser mozarella i scamorza
ilość pobrań: 788
2017-05-18 09:25 33.35KB Ser mozarella i scamorza 33.35KB
pdf Ser topiony
ilość pobrań: 1109
2017-05-18 09:25 37.29KB Ser topiony 37.29KB
pdf Ser wiejski
ilość pobrań: 1195
2017-05-18 09:25 34.99KB Ser wiejski 34.99KB
pdf Serek do smarowania
ilość pobrań: 450
2017-05-18 09:25 23.52KB Serek do smarowania 23.52KB
zip Ustawa Food Safety Modernization Act
ilość pobrań: 710
2017-05-18 09:41 192.87KB Ustawa Food Safety Modernization Act 192.87KB
zip Warunki wywozu z Polski do USA próbek handlowych
ilość pobrań: 752
2017-05-18 09:40 412.21KB Warunki wywozu z Polski do USA próbek handlowych 412.21KB
zip Wymagania USA odnośnie kolagenu i osłonek kolagenowych
ilość pobrań: 568
2017-05-18 09:40 561.56KB Wymagania USA odnośnie kolagenu i osłonek kolagenowych 561.56KB
pdf Wymagania weterynaryjne przy eksporcie produktów rybnych na rynek USA
ilość pobrań: 1150
2017-05-18 09:29 89.76KB Wymagania weterynaryjne przy eksporcie produktów rybnych na rynek USA 89.76KB
pdf Wytyczne FSIS dotyczące stabilizacji produktów mięsnych i drobiowych (Zmieniony Załącznik B) - grudzień 2021 r
ilość pobrań: 899
2022-05-27 15:58 2.79MB Wytyczne FSIS dotyczące stabilizacji produktów mięsnych i drobiowych (Zmieniony Załącznik B) - grudzień 2021 r 2.79MB
doc Wytyczne FSIS - wymagania w zakresie mikrobiologii (drob)
ilość pobrań: 2852
2017-05-18 09:40 352.5KB Wytyczne FSIS - wymagania w zakresie mikrobiologii (drob) 352.5KB
docx Wytyczne FSIS dla zatwierdzania etykiety
ilość pobrań: 1155
2020-07-15 14:49 220.29KB Wytyczne FSIS dla zatwierdzania etykiety 220.29KB
pdf Wytyczne FSIS dotyczące gotowania produktów mięsnych i drobiowych (Zmieniony Załącznik A) - grudzień 2021 r.
ilość pobrań: 1186
2022-05-27 15:56 1.96MB Wytyczne FSIS dotyczące gotowania produktów mięsnych i drobiowych (Zmieniony Załącznik A) - grudzień 2021 r. 1.96MB
doc Wytyczne FSIS dotyczące Listeria
ilość pobrań: 2271
2020-07-15 14:49 1.57MB Wytyczne FSIS dotyczące Listeria 1.57MB
pdf Wytyczne FSIS dotyczące zgodności w zakresie kontroli Listeria monocytogenes w produktach mięsnych i drobiowych gotowych do spożycia poddanych ekspozycji po obróbce niszczącej drobnoustroje - rok 2006
ilość pobrań: 873
2022-05-27 15:59 1.6MB Wytyczne FSIS dotyczące zgodności w zakresie kontroli Listeria monocytogenes w produktach mięsnych i drobiowych gotowych do spożycia poddanych ekspozycji po obróbce niszczącej drobnoustroje - rok 2006 1.6MB
pdf Wytyczne FSIS dotyczące zgodności z przepisami dla wody zatrzymanej
ilość pobrań: 441
2022-05-27 15:57 579.72KB Wytyczne FSIS dotyczące zgodności z przepisami dla wody zatrzymanej 579.72KB
pdf Wytyczne FSIS dotyczące zwalczania Campylobacter w surowym mięsie drobiowym - czerwiec 2021 r.
ilość pobrań: 1130
2022-05-27 15:58 1.93MB Wytyczne FSIS dotyczące zwalczania Campylobacter w surowym mięsie drobiowym - czerwiec 2021 r. 1.93MB
pdf Wytyczne FSIS dotyczące zwalczania Salmonella w surowym mięsie drobiowym - czerwiec 2021 r.
ilość pobrań: 1856
2022-05-27 15:59 2.51MB Wytyczne FSIS dotyczące zwalczania Salmonella w surowym mięsie drobiowym - czerwiec 2021 r. 2.51MB
doc Wytyczne FSIS wymagania w zakresie chłodzenia
ilość pobrań: 1324
2017-05-18 09:40 82KB Wytyczne FSIS wymagania w zakresie chłodzenia 82KB
zip Wytyczne określające wybór metody badawczej w kierunku Listerii
ilość pobrań: 904
2017-05-18 09:28 40.41KB Wytyczne określające wybór metody badawczej w kierunku Listerii 40.41KB
docx Wytyczne zgodności FSIS - Alergeny i składniki stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego: Identyfikacja, zapobieganie i kontrola oraz deklaracja poprzez etykietowanie
ilość pobrań: 1104
2022-08-02 13:50 168.1KB Wytyczne zgodności FSIS - Alergeny i składniki stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego: Identyfikacja, zapobieganie i kontrola oraz deklaracja poprzez etykietowanie 168.1KB
zip Zalecenia USA ver. 6 28.09.2023
ilość pobrań: 4938
2023-09-29 11:24 8.31MB Zalecenia USA ver. 6 28.09.2023 8.31MB
pdf Zawiadomienie FSIS 02-09
ilość pobrań: 1020
2017-05-18 09:38 137.18KB Zawiadomienie FSIS 02-09 137.18KB
pdf Znakowanie dodatków
ilość pobrań: 3810
2017-05-18 09:24 60.77KB Znakowanie dodatków 60.77KB

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska