Ukraina

 

kategoria: Ukraina - świadectwa zdrowia [6]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Międzynarodowe świadectwo na wysłanie (wprowadzenie) na terytorium celne Ukrainy produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi
ilość pobrań: 940
2023-10-19 14:35 295.15KB Międzynarodowe świadectwo na wysłanie (wprowadzenie) na terytorium celne Ukrainy produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi 295.15KB
pdf Świadectwo Międzynarodowe na wprowadzenie (wysłanie) na terytorium celne Ukrainy świeżego mięsa (w tym mięsa mielonego) świń domowych (Sus scrofa) przeznaczonego do spożycia przez ludzi
ilość pobrań: 729
2022-12-23 09:20 288.34KB Świadectwo Międzynarodowe na wprowadzenie (wysłanie) na terytorium celne Ukrainy świeżego mięsa (w tym mięsa mielonego) świń domowych (Sus scrofa) przeznaczonego do spożycia przez ludzi 288.34KB
pdf świadectwo weterynaryjne dla produktów mięsnych importowanych do Ukrainy z Rzeczypospolitej Polskiej
ilość pobrań: 5499
2022-05-27 12:03 750.9KB świadectwo weterynaryjne dla produktów mięsnych importowanych do Ukrainy z Rzeczypospolitej Polskiej 750.9KB
pdf Załącznik do świadectwa dla produktów mięsnych importowanych do Ukrainy z Rzeczypospolitej Polskiej
ilość pobrań: 989
2022-05-27 12:03 193.66KB Załącznik do świadectwa dla produktów mięsnych importowanych do Ukrainy z Rzeczypospolitej Polskiej 193.66KB
pdf Świadectwo zdrowia dla mięsa wołowego (za wyjątkiem mięsa mechanicznie odkostnionego) eksportowanego z Polski na Ukrainę
ilość pobrań: 2249
2022-05-27 11:54 342.75KB Świadectwo zdrowia dla mięsa wołowego (za wyjątkiem mięsa mechanicznie odkostnionego) eksportowanego z Polski na Ukrainę 342.75KB
pdf Świadectwo zdrowia na wywożone do Ukrainy jaja konsumpcyjne.pdf
ilość pobrań: 1096
2022-05-27 11:53 326.53KB Świadectwo zdrowia na wywożone do Ukrainy jaja konsumpcyjne.pdf 326.53KB
kategoria: Ukraina - wymagania weterynaryjne [18]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. eksportu produktów złożonych
ilość pobrań: 2397
2017-05-25 09:32 161.53KB Informacja nt. eksportu produktów złożonych 161.53KB
doc Komunikat - ograniczenia w przywozie
ilość pobrań: 2383
2017-05-25 09:33 21.5KB Komunikat - ograniczenia w przywozie 21.5KB
doc Metody pobierania próbek i organolept. metody oceniania świeżości - mięso
ilość pobrań: 1537
2017-05-25 09:24 72.5KB Metody pobierania próbek i organolept. metody oceniania świeżości - mięso 72.5KB
doc Org. war. przepr. oceny organolept. - wyroby mięsne
ilość pobrań: 3744
2017-05-25 09:23 175.5KB Org. war. przepr. oceny organolept. - wyroby mięsne 175.5KB
doc Rozp. o uznaniu równoważności nr 118 z dnia 01.04.2014 - pl
ilość pobrań: 1347
2017-05-25 09:35 32.5KB Rozp. o uznaniu równoważności nr 118 z dnia 01.04.2014 - pl 32.5KB
doc Rozp. Państw. Dep. Med. Wet. Ukrainy - O zatwierdz. przepisów przedubojowych badań weterynaryjnych
ilość pobrań: 1968
2017-05-25 09:34 811KB Rozp. Państw. Dep. Med. Wet. Ukrainy - O zatwierdz. przepisów przedubojowych badań weterynaryjnych 811KB
pdf Rozp. Państw. Depart. Med-Wet-Ukrainy - normy mb-toks-radiol - mięso i produkty
ilość pobrań: 2652
2017-05-25 09:36 67.02KB Rozp. Państw. Depart. Med-Wet-Ukrainy - normy mb-toks-radiol - mięso i produkty 67.02KB
pdf Rozp. Państw. Depart. Med-Wet. Ukrainy - Normy mb-toks-radiol - ryby i produkty
ilość pobrań: 1917
2017-05-25 09:39 106.54KB Rozp. Państw. Depart. Med-Wet. Ukrainy - Normy mb-toks-radiol - ryby i produkty 106.54KB
pdf Tabela korespondencji niektórych przepisów ustanowionych przez zharmonizowane świadectwo weterynaryjne na eksport z UE do Ukrainy żelatyny i/lub kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi
ilość pobrań: 774
2019-05-15 11:11 120.52KB Tabela korespondencji niektórych przepisów ustanowionych przez zharmonizowane świadectwo weterynaryjne na eksport z UE do Ukrainy żelatyny i/lub kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi 120.52KB
pdf Uchwala Ukraina - zatwierdzone dodatki spożywcze - 10.09.2010
ilość pobrań: 969
2017-05-25 09:40 110.56KB Uchwala Ukraina - zatwierdzone dodatki spożywcze - 10.09.2010 110.56KB
pdf Ukraina - O ilości i zasadach wywozu przez obywateli na obszar celny Ukrainy produktów spożywczych do własnego użytku oraz wykaz przedmiotów
ilość pobrań: 1151
2017-05-25 09:46 31.59KB Ukraina - O ilości i zasadach wywozu przez obywateli na obszar celny Ukrainy produktów spożywczych do własnego użytku oraz wykaz przedmiotów 31.59KB
pdf Ukraina - O zatwierdzeniu wymogów weterynaryjnych dotyczących importu na Ukrainie obiektów podlegających państwowej kontroli i obserwacji weterynaryjno-sanitarnej
ilość pobrań: 2753
2017-05-25 09:47 743.42KB Ukraina - O zatwierdzeniu wymogów weterynaryjnych dotyczących importu na Ukrainie obiektów podlegających państwowej kontroli i obserwacji weterynaryjno-sanitarnej 743.42KB
pdf Ukraina - Wymagania weterynaryjne dotyczące importu zwierząt do Ukrainy
ilość pobrań: 2591
2017-05-25 09:48 208.19KB Ukraina - Wymagania weterynaryjne dotyczące importu zwierząt do Ukrainy 208.19KB
pdf Wymagane rodzaje badań dla jaj i produktów jajecznych UA.
ilość pobrań: 755
2017-05-25 09:48 22.33KB Wymagane rodzaje badań dla jaj i produktów jajecznych UA. 22.33KB
doc Wymogi techniczne - wieprzowina w tuszach i półtuszach
ilość pobrań: 2658
2017-05-25 09:24 131.5KB Wymogi techniczne - wieprzowina w tuszach i półtuszach 131.5KB
zip Wytyczne do świadectwa dla produktów rybołówstwa
ilość pobrań: 381
2023-02-15 11:23 809.22KB Wytyczne do świadectwa dla produktów rybołówstwa 809.22KB
zip Wytyczne do świadectwa dla świeżego mięsa świń domowych
ilość pobrań: 365
2023-02-15 11:25 3.94MB Wytyczne do świadectwa dla świeżego mięsa świń domowych 3.94MB
pdf Zarzadz. Min. Ochrony Zdrowia Ukrainy dot. dodatków do żywności
ilość pobrań: 1283
2017-05-25 09:49 424.03KB Zarzadz. Min. Ochrony Zdrowia Ukrainy dot. dodatków do żywności 424.03KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska