do góry

Białoruś - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Od dnia 1 czerwca 2011 r. przy eksporcie do Republiki Białorusi należy korzystać ze świadectw specjalnie zabezpieczonych, wymienionych w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej. Dodatkowo, od dnia 24 lutego 2017 r. należy korzystać ze specjalnie zabezpieczonego świadectwa weterynaryjnego dla pasz pochodzenia roślinnego wywożonych na terytorium celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (z kodem identyfikacyjnym „55”). Ponadto świadectwo o kodzie 04, tak jak dotychczas będzie stosowane z użyciem formularza bez specjalnego zabezpieczenia.

kategoria: Białoruś - Euroazjatycka Unia Gospodarcza [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip WYMAGANIA WETERYNARYJNE BY - Białoruś 2017-05-16 11:28 56.13KB pobierz plik: WYMAGANIA WETERYNARYJNE BY - Białoruś
rar WYMAGANIA WETERYNARYJNE BY - Przepisy dotyczace miesa czerwonego, drobiowego, produktow miesnych i jaj 2017-05-16 11:28 861.32KB pobierz plik: WYMAGANIA WETERYNARYJNE BY - Przepisy dotyczace miesa czerwonego, drobiowego, produktow miesnych i jaj
rar WYMAGANIA WETERYNARYJNE BY - Przepisy dotyczace mleka i produktow mlecznych 2017-05-16 11:28 98.54KB pobierz plik: WYMAGANIA WETERYNARYJNE BY - Przepisy dotyczace mleka i produktow mlecznych
kategoria: Białoruś - lista zakładów uprawnionych do wywozu [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Białoruś - lista uprawnionych zakładów sektora mięsnego i rybnego 2019-09-06 13:17 130.5KB pobierz plik: Białoruś - lista uprawnionych zakładów sektora mięsnego i rybnego
kategoria: Białoruś - świadectwa zdrowia [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia do Republiki Białoruskiej.pdf 2018-08-30 12:04 278.75KB pobierz plik: Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia do Republiki Białoruskiej.pdf
pdf Świadectwo zdrowia na wywożone do Republiki Białorusi miód pszczeli naturalny i produkty pszczele 2017-05-19 10:22 108.79KB pobierz plik: Świadectwo zdrowia na wywożone do Republiki Białorusi miód pszczeli naturalny i produkty pszczele
kategoria: Białoruś - wymagania weterynaryjne EUG [20]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko 2017-05-19 09:22 55.81KB pobierz plik: Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko
pdf Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso 2017-05-19 09:35 298.99KB pobierz plik: Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso
pdf Decyzja nr 810 2017-05-19 10:01 28.16KB pobierz plik: Decyzja nr 810
pdf Decyzja nr 810 załącznik 2017-05-19 10:00 31.74KB pobierz plik: Decyzja nr 810 załącznik
pdf Decyzja nr 830 2017-05-19 09:34 22.11KB pobierz plik: Decyzja nr 830
pdf Decyzja nr 835 2017-05-19 09:59 38.91KB pobierz plik: Decyzja nr 835
doc Kontrola granice Unii Celnej 2017-05-19 09:56 283KB pobierz plik: Kontrola granice Unii Celnej
pdf Postanowienie nr 721 o zast międzynar standardów zaleceń i instrukcji 2017-05-19 09:55 24.91KB pobierz plik: Postanowienie nr 721 o zast międzynar standardów zaleceń i instrukcji
pdf Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych 2017-05-19 09:54 36.38KB pobierz plik: Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych
pdf Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji (PL) 2018-03-16 15:45 769.86KB pobierz plik: Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji (PL)
pdf Regulamin Tech UC bezp prod spożywczych obowiązujący od 1.07.2013 2017-05-19 09:53 289.77KB pobierz plik: Regulamin Tech UC bezp prod spożywczych obowiązujący od 1.07.2013
pdf Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014 2017-05-19 09:53 1.25MB pobierz plik: Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014
pdf Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014 2017-05-19 09:52 643KB pobierz plik: Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014
pdf Regulamin techniczny UC mleko 2017-05-19 09:51 268.7KB pobierz plik: Regulamin techniczny UC mleko
pdf Wymagania weterynaryjne UC kody celne 2017-05-19 10:09 205.97KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne UC kody celne
doc Wymagania weterynaryjne zał nr 1 paszport dla zwierzęcia 2017-05-19 09:39 141.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne zał nr 1 paszport dla zwierzęcia
doc Wymagania weterynaryjne zał nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia 2017-05-19 09:39 37.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne zał nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia
doc Wymagania weterynaryjne ze zmianami 2017-05-19 09:36 766.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne ze zmianami
zip Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost 18.01.12 2017-05-19 09:35 729.7KB pobierz plik: Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost 18.01.12
pdf Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko 2017-05-19 09:34 425.36KB pobierz plik: Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko