Wielka Brytania

Wymagania weterynaryjne  dotyczące wywozu żywności pochodzenia zwierzęcego z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii opublikowane są (w wersji angielskiej) na stronie rządu brytyjskiego: 

https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain

zaś wzory eksportowych świadectw zdrowia (w wersji angielskiej) na stronie: 

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

Brytyjskie wzory eksportowych świadectw zdrowia również są dostępne w systemie TRACES NT - w wersji polskiej i angielskiej, w celu umożliwienia urzędowym lekarzom weterynarii wystawiania świadectw do Wielkiej Brytanii.

W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego do 31 stycznia 2024 r. strona brytyjska wymaga eksportowych świadectw zdrowia tylko przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa.

Po 31 stycznia 2024 r. wprowadzony zostaje dodatkowo wymóg wystawiania eksportowych świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kategorii średniego ryzyka, więcej informacji tutaj:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/eksport-zwierzat-zywnosci-i-produktow-pochodzenia-zwierzecego-z-ue-do-wielkiej-brytanii.

Ponadto wymagane jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia przesyłki (pre-notyfikacji) przez brytyjskiego importera wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w brytyjskim systemie IPAFSS.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska