do góry

Macedonia Północna

kategoria: Macedonia - świadectwa zdrowia [14]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Świadectwo weterynaryjne dla jaj (E) wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-18 16:16 305.32KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne dla jaj (E) wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo weterynaryjne dla miodu, mleczka pszczelego oraz innych produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej 2019-10-02 15:21 383.17KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne dla miodu, mleczka pszczelego oraz innych produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów jajecznych (EP) przeznaczonych do wysyłki lub tranzytu przez terytorium Republiki Macedonii Północnej 2019-10-02 15:22 280.23KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne dla produktów jajecznych (EP) przeznaczonych do wysyłki lub tranzytu przez terytorium Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów mięsnych/przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do wysyłki do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-18 16:15 449.92KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne dla produktów mięsnych/przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do wysyłki do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych do spożycia przez ludzi uzyskanych z mleka krów, owiec, kóz i bawołów z państw trzecich lub ich części zatwierdzonych zgodnie z kolumną B, w części 7, załącznika VI, Księgi Zasad* lub zgodnie z równoważną kolumną B, załącznika I do rozporządzenia 605/2010, przeznaczonych do wwozu do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-19 08:16 303.63KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych do spożycia przez ludzi uzyskanych z mleka krów, owiec, kóz i bawołów z państw trzecich lub ich części zatwierdzonych zgodnie z kolumną B, w części 7, załącznika VI, Księgi Zasad* lub zgodnie z równoważną kolumną B, załącznika I do rozporządzenia 605/2010, przeznaczonych do wwozu do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części wymienionych w załączniku 6, części 7, kolumnie C Księgi Zasad* lub w równoważnej kolumnie C, załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonych do wwozu do Republiki Macedonii Północnej 2019-10-02 15:23 320.32KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części wymienionych w załączniku 6, części 7, kolumnie C Księgi Zasad* lub w równoważnej kolumnie C, załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonych do wwozu do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych uzyskanych z surowego mleka, przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części zatwierdzonych zgodnie z załącznikiem 6, części 7, kolumny A Księgi Zasad* lub zgodnie z równoważną kolumną A, załącznika I do rozporządzenia 605/2010, do przywozu do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-18 15:47 299.48KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne dla produktów mlecznych uzyskanych z surowego mleka, przeznaczonych do spożycia przez ludzi z państw trzecich lub ich części zatwierdzonych zgodnie z załącznikiem 6, części 7, kolumny A Księgi Zasad* lub zgodnie z równoważną kolumną A, załącznika I do rozporządzenia 605/2010, do przywozu do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo weterynaryjne dla produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej 2019-10-02 15:23 377.35KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne dla produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wysyłanych do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo weterynaryjne na import świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, ze świń domowych (Sus scrofa) do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-18 15:45 392.54KB pobierz plik: Świadectwo weterynaryjne na import świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, ze świń domowych (Sus scrofa) do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo zdrowia dla mięsa drobiowego (POU) wysyłanego do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-18 15:49 330.16KB pobierz plik: Świadectwo zdrowia dla mięsa drobiowego (POU) wysyłanego do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo zdrowia dla mięsa mielonego uzyskanego z indyków (1) oraz mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie (POU- MI /MSM) przeznaczonego na import do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-19 08:44 261.5KB pobierz plik: Świadectwo zdrowia dla mięsa mielonego uzyskanego z indyków (1) oraz mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie (POU- MI /MSM) przeznaczonego na import do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo zdrowia dla wyrobów mięsnych wysyłanych z państw członkowskich UE do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-18 15:48 557.02KB pobierz plik: Świadectwo zdrowia dla wyrobów mięsnych wysyłanych z państw członkowskich UE do Republiki Macedonii Północnej
pdf Świadectwo zdrowia na import do Republiki Macedonii Północnej produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 2019-10-02 15:24 659.56KB pobierz plik: Świadectwo zdrowia na import do Republiki Macedonii Północnej produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
pdf Świadectwo zdrowia na import świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego z bydła domowego (w tym gatunków Bison i Bubalus oraz ich krzyżówek) do Republiki Macedonii Północnej 2019-09-18 15:50 500.81KB pobierz plik: Świadectwo zdrowia na import świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego z bydła domowego (w tym gatunków Bison i Bubalus oraz ich krzyżówek) do Republiki Macedonii Północnej
kategoria: Macedonia - wymagania weterynaryjne [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Dz. Urz. Republiki Macedonii Decyzja 216 z 15.12.2016 2017-05-23 13:46 2.66MB pobierz plik: Dz. Urz. Republiki Macedonii Decyzja 216 z 15.12.2016
pdf Książka procedur pl 2017-05-23 13:46 551.57KB pobierz plik: Książka procedur pl
pdf Załącznik do książki procedur 2017-05-23 13:47 42.15KB pobierz plik: Załącznik do książki procedur
pdf Załącznik VI część 4 do Księgi Procedur 2017-05-23 13:47 90.42KB pobierz plik: Załącznik VI część 4 do Księgi Procedur