do góry

Rosja - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Aktualnie (wg stanu na dzień 21 października 2013 r.) obowiązują następujące wzory świadectw:

  • 27 wzorów świadectw zdrowia (wykaz zawarto w załączniku I poniżej), ustalonych z przedstawicielami władz rosyjskich przez Komisje Europejską;
  • 6 wzorów bilateralnych świadectw zdrowia (wykaz zawarto w załączniku II poniżej), ustalonych z przedstawicielami władz rosyjskich przez stronę polską;
  • 15 wzorów przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej, przemieszczanych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE (wykaz zawarto w załączniku III poniżej).

Wszystkie ww. świadectwa posiadają specjalne zabezpieczenia przed fałszerstwem i wystawiane są przez powiatowych lekarzy weterynarii. Dodatkowo Główny Lekarz Weterynarii wydał Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej.

kategoria: Rosja - lista zakładów uprawnionych do wywozu [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rosja - lista uprawnionych zakładów produktów rybołówstwa 2017-09-27 15:04 300.78KB pobierz plik: Rosja - lista uprawnionych zakładów produktów rybołówstwa
pdf Rosja - lista uprawnionych zakładów przetwórstwa jaj 2017-09-27 15:04 30.18KB pobierz plik: Rosja - lista uprawnionych zakładów przetwórstwa jaj
doc Rosja - lista uprawnionych zakładów sektora mięsnego i mleczarskiego 2020-08-03 14:34 282.5KB pobierz plik: Rosja - lista uprawnionych zakładów sektora mięsnego i mleczarskiego
kategoria: Rosja - świadectwa zdrowia [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik 1.pdf 2017-05-25 08:05 90.29KB pobierz plik: Załącznik 1.pdf
pdf Załącznik 2.pdf 2017-05-25 08:05 186.62KB pobierz plik: Załącznik 2.pdf
pdf Załącznik 3.pdf 2017-05-25 08:05 53.33KB pobierz plik: Załącznik 3.pdf
kategoria: Rosja - wymagania weterynaryjne EUG [22]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko 2017-05-19 09:22 55.81KB pobierz plik: Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko
pdf Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso 2017-05-19 09:35 298.99KB pobierz plik: Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso
pdf Decyzja nr 810 2017-05-19 10:01 28.16KB pobierz plik: Decyzja nr 810
pdf Decyzja nr 810 załącznik 2017-05-19 10:00 31.74KB pobierz plik: Decyzja nr 810 załącznik
pdf Decyzja nr 830 2017-05-19 09:34 22.11KB pobierz plik: Decyzja nr 830
pdf Decyzja nr 835 2017-05-19 09:59 38.91KB pobierz plik: Decyzja nr 835
doc Kontrola granice Unii Celnej 2017-05-19 09:56 283KB pobierz plik: Kontrola granice Unii Celnej
pdf Postanowienie nr 721 o zast międzynar standardów zaleceń i instrukcji 2017-05-19 09:55 24.91KB pobierz plik: Postanowienie nr 721 o zast międzynar standardów zaleceń i instrukcji
pdf Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych 2017-05-19 09:54 36.38KB pobierz plik: Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych
pdf Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji (PL) 2018-03-16 15:44 769.86KB pobierz plik: Postanowienie nr 94 jednolity system wspólnych inspekcji (PL)
pdf Regulamin Tech UC bezp prod spożywczych obowiązujący od 1.07.2013 2017-05-19 09:53 289.77KB pobierz plik: Regulamin Tech UC bezp prod spożywczych obowiązujący od 1.07.2013
pdf Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014 2017-05-19 09:53 1.25MB pobierz plik: Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014
pdf Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014 2017-05-19 09:52 643KB pobierz plik: Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014
pdf Regulamin techniczny UC mleko 2017-05-19 09:51 268.7KB pobierz plik: Regulamin techniczny UC mleko
rtf Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS 2019-06-17 11:11 164.31KB pobierz plik: Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS
docx Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL 2019-06-17 11:10 17.19KB pobierz plik: Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL
pdf Wymagania weterynaryjne UC kody celne 2017-05-19 10:09 205.97KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne UC kody celne
doc Wymagania weterynaryjne zał nr 1 paszport dla zwierzęcia 2017-05-19 09:39 141.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne zał nr 1 paszport dla zwierzęcia
doc Wymagania weterynaryjne zał nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia 2017-05-19 09:39 37.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne zał nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia
doc Wymagania weterynaryjne ze zmianami 2017-05-19 09:36 766.5KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne ze zmianami
zip Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost 18.01.12 2017-05-19 09:35 729.7KB pobierz plik: Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost 18.01.12
pdf Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko 2017-05-19 09:34 425.36KB pobierz plik: Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko
kategoria: Rosja - wymagania weterynaryjne RU [74]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Aneks do memorandum 2017-05-23 15:07 226.58KB pobierz plik: Aneks do memorandum
doc Bloki mięsne mrożone - tłum. pl 2017-05-23 15:44 73KB pobierz plik: Bloki mięsne mrożone - tłum. pl
pdf Certyfikacja przed-eksportowa zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzecego eksportowanych z WE do Rosji 2017-05-23 15:20 166.26KB pobierz plik: Certyfikacja przed-eksportowa zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzecego eksportowanych z WE do Rosji
doc Cukier i wyr. cukiernicze 2017-05-25 07:51 245.5KB pobierz plik: Cukier i wyr. cukiernicze
doc Dodatki do żywności 2017-05-25 07:55 126KB pobierz plik: Dodatki do żywności
doc Dopuszczalne pozostałości pestycydów w paszach 2017-05-23 15:42 80KB pobierz plik: Dopuszczalne pozostałości pestycydów w paszach
doc Dopuszczalne śladowe ilości pestycydów w paszach dla zwierząt gospodarskich 2017-05-23 15:43 81KB pobierz plik: Dopuszczalne śladowe ilości pestycydów w paszach dla zwierząt gospodarskich
doc GMO 2017-05-25 07:56 50.5KB pobierz plik: GMO
pdf Higieniczne wymagania bezpieczeństwa dla żywności konserwowanej 2017-05-23 15:21 200.67KB pobierz plik: Higieniczne wymagania bezpieczeństwa dla żywności konserwowanej
doc Informacja dla konsumenta pl 2017-05-23 15:44 244.5KB pobierz plik: Informacja dla konsumenta pl
pdf Informacja dotycząca zatwierdzania magazynów firm logistycznych oraz produktów, dla których wymagane jest świadectwo zdrowia 2017-05-23 15:22 72.78KB pobierz plik: Informacja dotycząca zatwierdzania magazynów firm logistycznych oraz produktów, dla których wymagane jest świadectwo zdrowia
doc Inne produkty spożywcze 2017-05-25 07:55 476.5KB pobierz plik: Inne produkty spożywcze
doc Instrukcja kontroli radiologicznej jakości pasz 2017-05-23 15:45 37.5KB pobierz plik: Instrukcja kontroli radiologicznej jakości pasz
zip Instrukcja mleko 2017-05-23 15:07 151.66KB pobierz plik: Instrukcja mleko
zip Jakość wody z niescentralizowanych wodociągów 2017-05-23 15:06 2.87MB pobierz plik: Jakość wody z niescentralizowanych wodociągów
pdf Lista kontrolna - ogólna zakłady pl 15.01.2010 2017-05-23 15:12 185.56KB pobierz plik: Lista kontrolna - ogólna zakłady pl 15.01.2010
pdf Lista przejść na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z Państwami Członkowskimi UE 2017-05-23 15:23 58.35KB pobierz plik: Lista przejść na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z Państwami Członkowskimi UE
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach 2017-05-23 15:45 53KB pobierz plik: Maksymalnie dopuszczalne poziomy azotanów, azotynów oraz mikotoksyn w paszach
doc Maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach 2017-05-23 15:46 67.5KB pobierz plik: Maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach
doc Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie regionalizacji 2017-05-23 15:49 40KB pobierz plik: Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie regionalizacji
pdf Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzecego przeznaczonych na eksport 2017-05-23 15:24 133.78KB pobierz plik: Memorandum pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwięrzecego przeznaczonych na eksport
pdf Memorandum z dn. 14.01.2009 odnośnie dostaw prod. rybołówstwa na rynek FR 2017-05-23 15:13 1.82MB pobierz plik: Memorandum z dn. 14.01.2009 odnośnie dostaw prod. rybołówstwa na rynek FR
zip Memorandum z dn.19.12.07 2017-05-23 15:08 513.58KB pobierz plik: Memorandum z dn.19.12.07
zip Metody badania sanitarno-parazytologicznego ryb i owoców morza 2017-05-23 15:09 1.58MB pobierz plik: Metody badania sanitarno-parazytologicznego ryb i owoców morza
doc Modyfikacje genetyczne materiałów paszowych zarejestrowane w FR 2017-05-23 15:47 26KB pobierz plik: Modyfikacje genetyczne materiałów paszowych zarejestrowane w FR
pdf Norma SanPin 2.3.2.1078-01 zal.1.1.15-17 - jaja, prod. jajeczne 2017-05-23 15:14 43.93KB pobierz plik: Norma SanPin 2.3.2.1078-01 zal.1.1.15-17 - jaja, prod. jajeczne
doc Normy i wymagania pet food pl 2017-05-23 15:47 146.5KB pobierz plik: Normy i wymagania pet food pl
pdf Nowelizacja rozporządzenia o zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.2603-10 ryby 2017-05-23 15:15 62.7KB pobierz plik: Nowelizacja rozporządzenia o zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.2603-10 ryby
pdf Postanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej z dnia 14 listopada 2001 r. nr 36 W sprawie wprowadzenia w życie reguł 2017-05-23 15:25 307.94KB pobierz plik: Postanowienie Głównego Państwowego Lekarza Weterynarii Federacji Rosyjskiej z dnia 14 listopada 2001 r. nr 36 W sprawie wprowadzenia w życie reguł
pdf Produkty rybołówstwa Rozporządzenie Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej O zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.260 2017-05-23 15:17 48.92KB pobierz plik: Produkty rybołówstwa Rozporządzenie Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej O zatwierdzeniu SanPin 2.3.2.260
pdf Protokół do kontroli gospodarstw mleczarskich 15.01.2010 2017-05-23 15:19 38.5KB pobierz plik: Protokół do kontroli gospodarstw mleczarskich 15.01.2010
doc Protokół inspekcji zakładów przetw. mleka 2017-05-23 15:48 34.5KB pobierz plik: Protokół inspekcji zakładów przetw. mleka
pdf Protokół inspekcji zakładów przetwórstwa mięsnego wszystkich typów 2017-05-23 15:26 133.85KB pobierz plik: Protokół inspekcji zakładów przetwórstwa mięsnego wszystkich typów
pdf Protokół kontroli przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego 2017-05-23 15:27 96.83KB pobierz plik: Protokół kontroli przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego
pdf Protokół wersja angielska 2017-05-23 15:17 489.47KB pobierz plik: Protokół wersja angielska
pdf Protokół wersja polska 2017-05-23 15:18 46.03KB pobierz plik: Protokół wersja polska
pdf Przep. bad. wet. zwierząt rzeźnych i ekspertyzy wet.-sanit. mięsa i prod. mięs 2017-05-23 15:19 384.47KB pobierz plik: Przep. bad. wet. zwierząt rzeźnych i ekspertyzy wet.-sanit. mięsa i prod. mięs
pdf Przepisy i Normatywy sanit.-epidem SanPiN 2.3.2.1078-01 - mięso 2017-05-23 15:30 6.2MB pobierz plik: Przepisy i Normatywy sanit.-epidem SanPiN 2.3.2.1078-01 - mięso
zip Przepisy sanitarne dla chłodni 2017-05-23 15:10 0.95MB pobierz plik: Przepisy sanitarne dla chłodni
zip Rozporz. sanitarne głównego lek. sanitarnego - normy dla prod. mlecz. 2017-05-23 15:11 82.09KB pobierz plik: Rozporz. sanitarne głównego lek. sanitarnego - normy dla prod. mlecz.
rtf Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS 2019-06-17 11:11 164.31KB pobierz plik: Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - ROS
docx Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL 2019-06-17 11:10 17.19KB pobierz plik: Rozporządzenie Rządu RU nr 557 z 07.07.2011 - przejścia graniczne - PL
pdf Ryby SanPiN 2.3.2.1078-01 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wartości odżywczej produktów spożywczych 2017-05-23 15:32 184.05KB pobierz plik: Ryby SanPiN 2.3.2.1078-01 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wartości odżywczej produktów spożywczych
pdf Ryby SanPin 2.3.4.050-96 Produkcja i sprzedaż produktów rybołówstwa 2017-05-23 15:32 408.1KB pobierz plik: Ryby SanPin 2.3.4.050-96 Produkcja i sprzedaż produktów rybołówstwa
doc SanPiN 2.3.2. 2401 -08 2017-05-25 07:58 860.5KB pobierz plik: SanPiN 2.3.2. 2401 -08
doc SanPin 2.3.2.1078-01 zał. 8 wymag. dla konserw 2017-05-25 07:59 77KB pobierz plik: SanPin 2.3.2.1078-01 zał. 8 wymag. dla konserw
doc SanPiN 2.3.2.1324-03 pl 2017-05-25 08:00 137.5KB pobierz plik: SanPiN 2.3.2.1324-03 pl
pdf SanPiN 2.3.2.2.362-08 Zm. i uzup. nr 9 do SanPiN 2.3.2.1078-01 2017-05-23 15:34 897.11KB pobierz plik: SanPiN 2.3.2.2.362-08 Zm. i uzup. nr 9 do SanPiN 2.3.2.1078-01
doc SanPiN 2.3.2.2421-08 2017-05-25 07:59 78.5KB pobierz plik: SanPiN 2.3.2.2421-08
doc SanPIN 2.3.4.551-96 pl 2017-05-25 08:00 435.5KB pobierz plik: SanPIN 2.3.4.551-96 pl
doc Subst. biol. aktyw. szkodliwe 2017-05-25 07:57 813.5KB pobierz plik: Subst. biol. aktyw. szkodliwe
doc Surowce oleiste, prod. tłuszczowe 2017-05-25 07:53 172KB pobierz plik: Surowce oleiste, prod. tłuszczowe
doc System certyfikacji eksportu z UE do Federacji Rosyjskiej 2017-05-25 07:48 60.5KB pobierz plik: System certyfikacji eksportu z UE do Federacji Rosyjskiej
pdf Terminy przechowywania mięsa wieprz. zalecana zg. z technolog. instr. przyjętymi w fr. 2017-05-23 15:35 76.78KB pobierz plik: Terminy przechowywania mięsa wieprz. zalecana zg. z technolog. instr. przyjętymi w fr.
doc Ustawa Federalna - mleko i produkty mleczne pl 2017-05-25 08:01 1.28MB pobierz plik: Ustawa Federalna - mleko i produkty mleczne pl
doc Uzasadnienie terminów przydatności pl 2017-05-23 15:46 206KB pobierz plik: Uzasadnienie terminów przydatności pl
doc Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z Europy - zał. 1 do pisma z 20.06.13 2017-05-25 08:02 44.5KB pobierz plik: Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z Europy - zał. 1 do pisma z 20.06.13
pdf Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE 2017-05-23 15:35 144.85KB pobierz plik: Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE
pdf Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE okres przejściowy 2017-05-23 15:36 110.94KB pobierz plik: Warunki wwozu do RU przeżuwaczy z UE okres przejściowy
doc Wskazówki interpretacyjne dotyczące świadectw weterynaryjnych 2017-05-25 07:49 53.5KB pobierz plik: Wskazówki interpretacyjne dotyczące świadectw weterynaryjnych
doc Wymag. dla prod. dla dzieci 2017-05-25 07:56 1.35MB pobierz plik: Wymag. dla prod. dla dzieci
doc Wymagania sanit-wet. w imp. do Fed. Ros. mleka i prod mlecz. 2017-05-25 08:03 27.5KB pobierz plik: Wymagania sanit-wet. w imp. do Fed. Ros. mleka i prod mlecz.
pdf Wymagania sanitarno -weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszowej maczki rybnej 2017-05-23 15:28 49.91KB pobierz plik: Wymagania sanitarno -weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszowej maczki rybnej
pdf Wymagania sanitarno-weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptaków i ryb 2017-05-23 15:29 57.83KB pobierz plik: Wymagania sanitarno-weterynaryjne przy imporcie do Federacji Rosyjskiej paszy i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptaków i ryb
pdf Wymagania wet-san dla żywych ryb, prod. rybnych i maczek rybnych 2017-05-23 15:37 66.16KB pobierz plik: Wymagania wet-san dla żywych ryb, prod. rybnych i maczek rybnych
pdf Wymogi weterynaryjno-sanitarne w imporcie do Federacji Rosyjskiej 2017-05-23 15:29 157.82KB pobierz plik: Wymogi weterynaryjno-sanitarne w imporcie do Federacji Rosyjskiej
doc Wyr. owocowo-warzyw. 2017-05-25 07:52 288.5KB pobierz plik: Wyr. owocowo-warzyw.
pdf Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj 2017-05-23 15:38 212.6KB pobierz plik: Wytyczne dla zakładów przetwórstwa jaj
pdf Wytyczne zakłady drobiarskie FR 2017-05-23 15:39 119.68KB pobierz plik: Wytyczne zakłady drobiarskie FR
pdf Wytyczne zakłady mięsne - mięso czerwone FR 2017-05-23 15:39 132.14KB pobierz plik: Wytyczne zakłady mięsne - mięso czerwone FR
pdf Wytyczne zakłady mleczarskie FR 2017-05-23 15:40 228.47KB pobierz plik: Wytyczne zakłady mleczarskie FR
doc Załącznik do memorandum pomiędzy Wspolnóta Europejska i Federacja Rosyjska w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 2017-05-25 07:51 49KB pobierz plik: Załącznik do memorandum pomiędzy Wspolnóta Europejska i Federacja Rosyjska w sprawie świadectw weterynaryjnych dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
doc Zawart. białek, tluszczów, weglowodanów 2017-05-25 07:58 54.5KB pobierz plik: Zawart. białek, tluszczów, weglowodanów
pdf Zmiany UF 88 regulamin techniczny mleko produkty mleczne 2017-05-23 15:40 401.45KB pobierz plik: Zmiany UF 88 regulamin techniczny mleko produkty mleczne