Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/tranzyt
Drukuj grafikę : tak / nie

Tranzyt

Zgodnie z definicja zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 2017/625 tranzyt oznacza przemieszczanie:

lub

 

W przypadku przewozu przesyłek pochodzących z państw trzecich przez terytorium Unii Europejskiej (tranzyt zewnętrzny) najczęściej transportowane są przesyłki niespełniające wymagań przywozowych do UE, które nie mogą być dopuszczone do obrotu na terenie UE.

W tranzycie zewnętrznym możemy rozróżnić:

lub

Przesyłki transportowane w procedurze tranzytu pośredniego mogą być składowane wyłącznie w uznanych składach celnych, zatwierdzonych zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 2124/2019. Skład celny znajduje się pod nadzorem celnym oraz nadzorem weterynaryjnym.

Lista uznanych składów celnych zlokalizowanych w Polsce, przeznaczonych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, przywożonych z państw trzecich, niespełniających warunków przywozowych do UE jest dostępna w poniższym pliku.

kategoria: Lista uznanych składów celnych przeznaczonych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, przywożonych z krajów trzecich, niespełniających warunków przywozowych do UE [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Składy celne PL
ilość pobrań: 2625
2020-07-13 12:00 212.54KB Składy celne PL 212.54KB

Lista uznanych składów celnych zlokalizowanych w Unii Europejskiej jest dostępna tutaj.

Wszystkie przesyłki transportowane w procedurze tranzytu są kontrolowane na granicy UE w zatwierdzonym punkcie kontroli granicznej BCP. Weterynaryjna kontrola graniczna odbywa się przy wejściu i wyjściu z UE. Więcej na temat zasad przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przeczytasz tutaj.

Przesyłki transportowane do uznanych składów celnych są kontrolowane przy wjeździe do UE, a następnie pozostają pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, nadzorującego skład celny.

Szczegółowe zasady przemieszczania przesyłek w tranzycie zostały wskazane w rozporządzeniu (UE) nr 2124/2019. Przedmiotowy transport odbywa się pod dozorem celnym, zgodnym z definicją zawartą w art. 5 pkt 27 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 (unijny kodeks celny).

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska