Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Reimport/Reimport żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych

Reimport żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych

Przepisy dotyczące kontroli urzędowych przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych pochodzących z UE i wracających do UE w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

Od dnia 14 grudnia 2019r. graniczny lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej (BCP) na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej zezwala na ponowne wprowadzanie do UE przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego do spożycia przez ludzi i produktów złożonych, które podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej zgodnie z decyzją Komisji 2007/275/WE, jeżeli:

  1. spełnione są wymogi określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2098 w przypadku przesyłek, dla których obowiązują zarówno wymagania dotyczące zdrowia publicznego jak i zdrowia zwierząt, np. dla mięsa wieprzowego czy mięsa drobiowego lub produktów mlecznych;

    Od dnia 21 kwietnia 2021r. w tym zakresie będzie miało zastosowanie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, które zastąpi odpowiednie wymagania określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2098.

  2. spełnione są wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2074 w przypadku produktów złożonych oraz przesyłek, dla których obowiązują wyłącznie wymagania dotyczące zdrowia publicznego, np. w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa czy kolagenu lub miodu.
do góry