Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Reimport/Reimport żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych

Reimport żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych

Przepisy dotyczące kontroli urzędowych przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych pochodzących z UE i wracających do UE w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

Graniczny lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej (BCP) na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na podstawie art. 2 ust. 3 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2074 zezwala na ponowne wprowadzanie do UE przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego do spożycia przez ludzi i produktów złożonych, które podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/632. (przy czym niektóre produkty złożone podlegają  wyłączeniu z kontroli na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/630) jeżeli:

  1. spełnione są wymogi dotyczące zdrowia zwierząt określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/625. Szczególne wymagania w tym zakresie  określa  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 (art. 180-182). Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt muszą być spełnione w przypadku przesyłek, dla których, oprócz wymagań dotyczących zdrowia publicznego, obowiązują także wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, np. dla mięsa wieprzowego czy mięsa drobiowego lub produktów mlecznych;
  2. spełnione są dodatkowe wymogi dotyczące określonych kontroli urzędowych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych zgodnie z art. 3   rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2074.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska