Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zdrowie zwierząt/Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt/Salmonellozy u drobiu/Zwalczanie u drobiu serotypów Salmonella mających znaczenie dla zdrowia publicznego

Zwalczanie u drobiu serotypów Salmonella mających znaczenie dla zdrowia publicznego

Obecnie w Polsce realizowane są następujące programy zwalczania niektórych serotypów Salmonella mających znaczenie dla zdrowia publicznego:

 • w stadach kur hodowlanych - od 2007 r. (podstawa prawna dostępna jest tutaj),
 • w stadach kur niosek towarowych - od 2008 r. (podstawa prawna dostępna jest tutaj),
 • w stadach brojlerów kurzych - od 2009 r. (podstawa prawna dostępna jest tutaj),
 • w stadach indyków hodowlanych - od 2010 r.  (podstawa prawna dostępna jest tutaj),
 • w stadach indyków rzeźnych - od 2010 r. (podstawa prawna dostępna jest tutaj).

O programach kontroli Salmonella w innych państwach członkowskich UE można przeczytać tutaj.

Obowiązki hodowców / producentów drobiu i jaj

Przepisy rozporządzeń wprowadzających ww. programy do realizacji nakładają na hodowców / producentów drobiu i jaj m.in. obowiązek pobierania próbek z określoną częstotliwością. Badanie próbek można wykonać w:

 • laboratoriach wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii - Zakładach Higieny Weterynaryjnej (dane teleadresowe ZHW dostępne są tutaj),
 • laboratoriach zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii w kierunku metody badawczej opisanej w zmianie do Polskiej Normy PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007(rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych dostępne są tutaj).

W piśmie przewodnim dołączonym do próbek kierowanych do badania laboratoryjnego hodowca / producent jest obowiązany umieścić następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza drobiu;
 • numer lub oznaczenie stada oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu drobiu / gospodarstwa;
 • liczbę próbek oraz rodzaj pobranego materiału;
 • datę i godzinę pobrania próbek oraz wysłania ich do laboratorium;
 • rodzaj zastosowanej szczepionki w stadzie drobiu oraz terminu jej podania;
 • informację o stosowanych środkach przeciwdrobnoustrojowych;
 • imię i nazwisko osoby pobierającej próbki.

Dokumentacja przechowywana w gospodarstwie musi zawierać następujące informacje:

 • stada (liczba sztuk drobiu, wiek),
 • rodzaju próbek, daty i godziny pobrania próbek,
 • danych osoby pobierającej próbki,
 • daty i godziny wysłania próbek do laboratorium,
 • nazwy i adresu laboratorium,
 • wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych w ramach programu.

Dokumentację przechowuje się co najmniej przez 2 lata od dnia zbycia stada.

Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym obowiązki posiadacza zwierząt, działania powiatowego lekarza weterynarii oraz regulacje dotyczące zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa dostępne są tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska