do góry

Grypa ptaków (AI)

Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym obowiązki posiadacza zwierząt, działania powiatowego lekarza weterynarii oraz regulacje dotyczące zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa dostępne są tutaj.

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów:

  • 22 623 20 89
  • 22 623 17 17

lub wysyłając pytanie na adres: 

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków dostępne są tutaj. Informacja o aktualnej sytuacji epizootycznej w Unii Europejskiej dostępna jest tutaj.

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.