Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Diagnostyka laboratoryjna/Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Informacje o systemie laboratoriów urzędowych dostępne są tutaj

kategoria: Rejestry i wykazy laboratoryjne [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych
ilość pobrań: 6420
2021-01-27 09:50 314.76KB Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych 314.76KB
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz
ilość pobrań: 4453
2020-04-27 14:16 84KB Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz 84KB
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie)
ilość pobrań: 15835
2021-02-15 09:30 201.08KB Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie) 201.08KB
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone)
ilość pobrań: 5319
2021-02-15 09:31 149.61KB Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone) 149.61KB
xlsx Rejestr laboratoriów badających mięso w kierunku obecności Salmonella i liczby Campylobacter (art. 25e ustawy o IW)
ilość pobrań: 1435
2020-12-21 15:55 17.76KB Rejestr laboratoriów badających mięso w kierunku obecności Salmonella i liczby Campylobacter (art. 25e ustawy o IW) 17.76KB
xlsx Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW)
ilość pobrań: 8038
2021-02-02 10:33 35.39KB Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW) 35.39KB
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW)
ilość pobrań: 14794
2021-02-23 15:57 696.5KB Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW) 696.5KB
kategoria: Laboratoria (dyrektywa Rady2008/73/WE) / Laboratories (Council Directive 2008/73/EC) [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories
ilość pobrań: 1735
2019-02-04 09:59 287.88KB Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories 287.88KB
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines
ilość pobrań: 1394
2017-09-06 14:21 157.84KB Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines 157.84KB

 

do góry