Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Diagnostyka laboratoryjna/Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Informacje o systemie laboratoriów urzędowych dostępne są tutaj

kategoria: Rejestry i wykazy laboratoryjne [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych
ilość pobrań: 6885
2021-03-11 14:47 317.08KB Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych 317.08KB
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz
ilość pobrań: 4882
2020-04-27 14:16 84KB Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz 84KB
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie)
ilość pobrań: 16598
2021-04-27 15:38 200.69KB Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie) 200.69KB
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone)
ilość pobrań: 5708
2021-04-27 15:39 150.06KB Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone) 150.06KB
xlsx Rejestr laboratoriów badających mięso w kierunku obecności Salmonella i liczby Campylobacter (art. 25e ustawy o IW)
ilość pobrań: 1836
2021-05-12 09:44 17.92KB Rejestr laboratoriów badających mięso w kierunku obecności Salmonella i liczby Campylobacter (art. 25e ustawy o IW) 17.92KB
xlsx Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW)
ilość pobrań: 8762
2021-04-01 10:10 37.33KB Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW) 37.33KB
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW)
ilość pobrań: 15897
2021-05-12 10:51 1.11MB Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW) 1.11MB
kategoria: Laboratoria (dyrektywa Rady2008/73/WE) / Laboratories (Council Directive 2008/73/EC) [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories
ilość pobrań: 1822
2019-02-04 09:59 287.88KB Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories 287.88KB
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines
ilość pobrań: 1500
2017-09-06 14:21 157.84KB Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines 157.84KB

 

do góry