do góry
Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Diagnostyka laboratoryjna/Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Informacje o systemie laboratoriów urzędowych dostępne są tutaj

kategoria: Rejestry i wykazy laboratoryjne [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych 2018-10-09 13:26 271.9KB pobierz plik: Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz 2017-08-30 13:32 144.03KB pobierz plik: Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie) 2018-11-16 11:55 225.19KB pobierz plik: Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie)
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone) 2018-10-23 09:15 188.06KB pobierz plik: Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone)
xlsx Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW) 2018-10-24 15:27 35.94KB pobierz plik: Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW)
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW) 2018-11-08 15:00 842.44KB pobierz plik: Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW)
kategoria: Laboratoria (dyrektywa Rady2008/73/WE) / Laboratories (Council Directive 2008/73/EC) [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories 2017-09-06 10:01 49.88KB pobierz plik: Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines 2017-09-06 14:21 157.84KB pobierz plik: Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines