do góry
Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zdrowie zwierząt/Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt

Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt

Inspekcja Weterynaryjna realizuje następujące programy zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt:

 • program zwalczania wścieklizny (Rabies),
 • program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy - BSE),
 • program mający na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza),
 • programy zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu (hodowlanych, niosek, brojlerów) gatunku kura (Gallus gallus) oraz w stadach indyków hodowlanych i rzeźnych,
 • program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego (ChA) u świń,
 • program wykrywania zakażeń spowodowanych wirusem choroby niebieskiego języka (Bluetongue)
 • program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej zwalczanie.

Ponadto, na terytorium Polski są prowadzone badania kontrole w kierunku następujących chorób zakaźnych zwierząt:

 • pryszczyca,
 • choroba pęcherzykowa świń,
 • klasyczny pomór świń,
 • przenośne gąbczaste encefalopatie (BSE, trzęsawka),
 • gruźlica bydła,
 • bruceloza bydła,
 • bruceloza owiec i kóz,
 • enzootyczna białaczka bydła,
 • wścieklizna,
 • wysoce zjadliwa grypa ptaków,
 • choroba niebieskiego języka,
 • zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła,
 • gorączka Q.