O salmonellozach

Salmonelloza jest zakaźną chorobą zwierząt i ludzi, wywoływaną bakteriami Salmonella. Bakterie te są bakteriami jelitowymi,  które mogą być przenoszone przez wszystkie zwierzęta oraz przez człowieka. Ich obecność w środowisku jest dosyć powszechna. 

Salmonellozy u ludzi 

Do zakażeń u ludzi dochodzi najczęściej przez spożywanie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. jaj i produktów jajecznych oraz mięsa i przetworów mięsnych, głównie drobiowych. Ryzyko zakażenia można zmniejszyć  właściwie obchodząc się z surowym mięsem i innymi surowymi produktami spożywczymi, gotując je w odpowiednich temperaturach oraz zachowując dobrą higienę kuchenną (m. in. regularne mycie rąk i powierzchni mających styczność z surowym mięsem, osobne przechowywanie produktów surowych i pozostałej żywności). Źródłem zakażenia mogą być także utrzymywane jako zwierzęta towarzyszące gady (np. żółwie, węże, jaszczurki) i płazy (np. żaby i salamandry). Dlatego też zaleca się mycie rąk po kontakcie z tymi gatunkami zwierząt oraz ograniczenie takiego kontaktu w przypadku osób o obniżonym poziomie odporności.

Więcej o salmonellozach u ludzi można przeczytać na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronach EFSA (European Food Safety Authority).

Salmonelloza u ludzi jest jedną z najbardziej powszechnych, a jednocześnie najważniejszych ekonomicznie, zoonoz. Zwalczanie salmonelloz u ludzi wymaga ograniczenia obecności bakterii Salmonella u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego. Mając powyższe na celu Unia Europejska ustanowiła odpowiednie mechanizmy kontrolne. We wszystkich państwach członkowskich wprowadzono programy kontroli Salmonella w wybranych grupach produkcyjnych drobiu (więcej o Krajowych programach zwalczania niektórych serotypów Salmonella u drobiu realizowanych w Polsce można przeczytać tutaj).

Salmonellozy u drobiu 

Niektóre serotypy Salmonella (np. serotypy S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Arizonae) mogą powodować u drobiu choroby dające objawy kliniczne, choć większość z nich nie wywołuje objawów klinicznych. Pałeczki Salmonella mogą się przenosić zarówno w drodze zakażenia pionowego, czyli ze stada rodzicielskiego na potomstwo, jak również w drodze zakażenia poziomego, ze skażonego środowiska na drób. Możliwe źródła zakażenia stada pałeczkami Salmonella:

  • sprzęt, wyposażenie, pojazdy,
  • obsługa
  • pisklęta jednodniowe
  • pasza i woda
  • ściółka
  • obecność innych zwierząt na terenie gospodarstwa (domowych i dzikich - ptaki, gryzonie, owady)

Więcej informacji na temat bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób można znaleźć tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska