Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zdrowie zwierząt/Status Polski w odniesieniu do poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt

Status Polski w odniesieniu do poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt

Statusy WOAH

Polska posiada status kraju:

 • wolnego od pryszczycy,
 • wolnego od afrykańskiego pomoru koni,
 • wolnego od pomoru małych przeżuwaczy,
 • wolnego od klasycznego pomoru świń,
 • o znikomym ryzyku BSE.

W 2011 r. WOAH (dawniej OIE) ogłosiło świat wolnym od księgosuszu.

Więcej informacji o statusach nadanych przez WOAH dostępnych jest tutaj

Uznania Komisji Europejskiej

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/620 Polska ma status obszaru wolnego od:

 • zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, melitensis i B. suis w populacjach bydła (całe terytorium),
 • zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, melitensis i B. suis w populacjach owiec i kóz (całe terytorium),
 • zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, caprae i M. tuberculosis) (całe terytorium),
 • zakażenia wirusem wścieklizny (powiaty wymienione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/620),
 • enzootycznej białaczki bydła (całe terytorium),
 • zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (całe terytorium),
 • zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (całe terytorium),
 • zakażenia wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (HPR) (całe terytorium).

 Wykaz terytoriów, stref lub kompartmentów wolnych od choroby (zgodnie z art 38 rozporządzenia (UE) 2019/429)/List of territories, zones or compartments with disease - free status (art.38 of AHL)

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska