Krwotoczna choroba zwierzyny płowej (EHD)

Krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer - EHD)

 

 

Krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer - EHD) jest zakaźną, niezaraźliwą chorobą wirusową utrzymywanych i wolno żyjących przeżuwaczy (chorują na nią owce, kozy, bydło, sarny oraz wiele gatunków afrykańskich antylop). Choroba jest wywoływana przez wirus z rodzaju Orbivirus (Reoviridae).

Wirus wywołujący EHD (EHDV) jest przenoszony przez komary z rodzaju Culicoides (kuczmany) w drodze ukąszenia.  

Ze względu na bardzo zbliżony obraz kliniczny do choroby niebieskiego języka (BT), a także wspólny wektor, którym są owady, obie jednostki chorobowe należy uwzględnić przy rozpoznaniu różnicowym, nierzadko również obie występują równocześnie na tym samym obszarze i dotyczą tych samych gatunków zwierząt. Obie choroby charakteryzują się sezonowością. W przenoszeniu zarówno EHDV jak i wirusa choroby niebieskiego języka (BTV) czynnikiem sprzyjającym są wyższe temperatury w okresie letnim, które wiążą się ze skróconym okresem inkubacji zewnętrznej wirusa i zwiększoną długością życia owadów, co może przyczyniać się do wzmożonej transmisji i wyjaśniać wzrost liczby odnotowywanych ognisk.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt krwotoczna choroba zwierzyny płowej podlega obowiązkowi zwalczania na terytorium Polski.

 

Natomiast rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 zalicza krwotoczną chorobę zwierzyny płowej do kategorii D i E choroby. Choroba kategorii D oznacza chorobę, w odniesieniu do której potrzebne są środki, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się z uwagi na jej wystąpienie w Unii lub w związku z przemieszczaniem zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego między państwami członkowskimi. Choroba kategorii E oznacza chorobę, w odniesieniu do której zachodzi konieczność nadzoru w Unii.

 

Objawy kliniczne

 

Głównymi objawami choroby są:

 • wysoka gorączka,
 • duszność,
 • krwawe wycieki z nosa,
 • silne zaczerwienienie błony śluzowej policzków i jamy nosowej.

Ponadto występują:

 • obrzęki głowy i szyi,
 • biegunka (kał może zawierać domieszkę krwi),
 • silna kulawizna będąca skutkiem zapalenia koronki kopyta.

 

Zasady ochrony przeżuwaczy przed chorobą

 

W celu ochrony zwierząt przed chorobą należy:

 

 • wystrzegać się zakupu zwierząt pochodzących z niewiadomego źródła, bez świadectwa zdrowia,
 • zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospodarstwie,
 • zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich, w których przebywają zwierzęta,
 • w przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej niezwłocznie zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia krwotocznej choroby zwierzyny płowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

 

Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym obowiązki posiadacza zwierząt, działania powiatowego lekarza weterynarii oraz regulacje dotyczące zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa dostępne są tutaj.

 

Przepisy prawne dotyczące krwotocznej choroby zwierzyny płowej

 

Prawo unijne

 

Prawo krajowe

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska