do góry
Strona główna/PRAWO PUBLIKACJE RAPORTY/Wybrane wytyczne i instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii/Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego - wytyczne i instrukcje GLW

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego - wytyczne i instrukcje GLW

kategoria: Instrukcje GLW - bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego [12]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Instrukcja GLW nr GIWpr-2010-4/2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lek. wet. dziennika badania przedubojowego zwierząt, poubojowego mięsa..._22.03.2017 2017-11-06 16:08 3.16MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWpr-2010-4/2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lek. wet. dziennika badania przedubojowego zwierząt, poubojowego mięsa..._22.03.2017
zip Instrukcja GLW nr GIWpr-02010-9/2017 w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw spożywczych oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru 2017-11-24 13:37 10.4MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWpr-02010-9/2017 w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw spożywczych oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-830-9/2013 w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chem., biol., prod. lecz. u zwierząt i w prod. poch. zwierz. oraz w wodzie paszach - 15.03.2012 2017-11-06 16:10 21.56MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWlab-830-9/2013 w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chem., biol., prod. lecz. u zwierząt i w prod. poch. zwierz. oraz w wodzie paszach - 15.03.2012
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-83-1/2013 w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl- PCB u zwierząt i w prod. poch. zwierz. - 18.01.2013 2017-11-06 12:53 7.73MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWlab-83-1/2013 w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl- PCB u zwierząt i w prod. poch. zwierz. - 18.01.2013
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 - 01.12.2009 2017-11-06 16:11 684.03KB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 - 01.12.2009
zip Instrukcja GLW nr GIWhig-500-5/06 w sprawie postępowania urzędowych LW przy nadzorze realizacji przepisów rozp. (WE) nr 853/2004 w zakresie kontroli mleka surowego_29.12.2006 2017-11-06 16:02 27.4KB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWhig-500-5/06 w sprawie postępowania urzędowych LW przy nadzorze realizacji przepisów rozp. (WE) nr 853/2004 w zakresie kontroli mleka surowego_29.12.2006
zip Instrukcja GLW nr GIWhig-500-2e/08 w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń na rynek Federacji Rosyjskiej_11.02.2008 2017-11-06 16:00 2MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWhig-500-2e/08 w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń na rynek Federacji Rosyjskiej_11.02.2008
doc Instrukcja GLW nr GIWhig-500-1/10 w sprawie przeprowadzania urzędowych kontroli w zakresie możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego i znakowania_23.03.2010 2017-11-06 16:03 445KB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWhig-500-1/10 w sprawie przeprowadzania urzędowych kontroli w zakresie możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego i znakowania_23.03.2010
zip Instrukcja GLW nr GIWbż-500-2/11 w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem IW_01.09.2011 2017-11-07 14:08 0.97MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWbż-500-2/11 w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem IW_01.09.2011
zip Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/13 w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt_03.04.2013 2017-11-06 16:05 2.66MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/13 w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt_03.04.2013
pdf Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/12 w sprawie zakresu i sposobu działania krajowego systemu RASFF_19.01.2012 2017-11-06 16:06 863.24KB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/12 w sprawie zakresu i sposobu działania krajowego systemu RASFF_19.01.2012
zip Instrukcja GLW nr GIWhig-500-4/08 w sprawie metodologii urzędowych kontroli - 01.04.2008 2017-11-06 16:01 1.64MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWhig-500-4/08 w sprawie metodologii urzędowych kontroli - 01.04.2008
kategoria: Wytyczne - bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie zasad postępowania przy kontroli pobierania próbek i wykonywania badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej wytwarzanej przez przedsiębiorstwa spożywcze podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej - 31.01.2018 2018-01-31 15:19 1.13MB pobierz plik: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie zasad postępowania przy kontroli pobierania próbek i wykonywania badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej wytwarzanej przez przedsiębiorstwa spożywcze podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej - 31.01.2018
zip Wytyczne GLW dla organów IW w sprawie nadawania zakładom uprawnien i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich... - 2013.08.26 2017-10-31 16:15 5.31MB pobierz plik: Wytyczne GLW dla organów IW w sprawie nadawania zakładom uprawnien i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich... - 2013.08.26
zip Wytyczne GLW dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczące przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrostanu zwierząt - 2012.05.25 2017-10-31 16:06 771.49KB pobierz plik: Wytyczne GLW dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczące przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrostanu zwierząt - 2012.05.25
zip Wytyczne GLW dla organów IW określające zasady postępowania organów IW podczas sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru - 2016.07.22 2017-10-31 16:03 16.93MB pobierz plik: Wytyczne GLW dla organów IW określające zasady postępowania organów IW podczas sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru - 2016.07.22