Strona główna/PRAWO PUBLIKACJE RAPORTY/Wybrane wytyczne i instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii/Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego - wytyczne i instrukcje GLW

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego - wytyczne i instrukcje GLW

kategoria: Instrukcje GLW - bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego [8]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja GLW nr. BP.0200.1.11.2022 ws. dokumentowania wyników badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa oraz ws analizy i weryfikacji danych zawartych w dokumentacji
ilość pobrań: 13273
2023-02-10 10:54 221.97KB Instrukcja GLW nr. BP.0200.1.11.2022 ws. dokumentowania wyników badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa oraz ws analizy i weryfikacji danych zawartych w dokumentacji 221.97KB
zip Instrukcja GLW nr GIWpr.0200.1.21.2020 z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie postępowania organów IW przy weryfikacji bezpieczeństwa surowego mleka (archiwum ZIP - Instrukcja wraz z załącznikami)
ilość pobrań: 7955
2021-10-19 09:46 4.13MB Instrukcja GLW nr GIWpr.0200.1.21.2020 z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie postępowania organów IW przy weryfikacji bezpieczeństwa surowego mleka (archiwum ZIP - Instrukcja wraz z załącznikami) 4.13MB
pdf Instrukcja GLW Nr GIWpr.0200.1.16.2020 z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie określania, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji (z załącznikami)
ilość pobrań: 8712
2020-06-24 15:09 2MB Instrukcja GLW Nr GIWpr.0200.1.16.2020 z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie określania, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem Inspekcji (z załącznikami) 2MB
zip Instrukcja GLW nr GIWpr-02010-9/2017 w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw spożywczych oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru
ilość pobrań: 11741
2017-11-24 13:37 10.4MB Instrukcja GLW nr GIWpr-02010-9/2017 w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw spożywczych oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru 10.4MB
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 - 01.12.2009
ilość pobrań: 20517
2017-11-06 16:11 684.03KB Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 - 01.12.2009 684.03KB
zip Instrukcja GLW nr GIWhig-500-2e/08 w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń na rynek Federacji Rosyjskiej_11.02.2008
ilość pobrań: 1170
2017-11-06 16:00 2MB Instrukcja GLW nr GIWhig-500-2e/08 w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń na rynek Federacji Rosyjskiej_11.02.2008 2MB
zip Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/13 w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt_03.04.2013
ilość pobrań: 12824
2017-11-06 16:05 2.66MB Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/13 w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt_03.04.2013 2.66MB
zip Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr BP.0200.1.3.2023 w sprawie zakresu i sposobu działania SIECI POWIADAMIANIA I WSPÓŁPRACY - Alert and Cooperation Network
ilość pobrań: 6324
2023-02-23 12:46 1.04MB Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr BP.0200.1.3.2023 w sprawie zakresu i sposobu działania SIECI POWIADAMIANIA I WSPÓŁPRACY - Alert and Cooperation Network 1.04MB
kategoria: Wytyczne - bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wytyczne GLW w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy kontroli przedsiębiorstw spożywczych w zakresie spełniania wymagań dotyczących możliwości śledzenia i oznakowania żywności
ilość pobrań: 765
2023-05-25 08:38 1.22MB Wytyczne GLW w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy kontroli przedsiębiorstw spożywczych w zakresie spełniania wymagań dotyczących możliwości śledzenia i oznakowania żywności 1.22MB
pdf Wytyczne GLW dla organów IW w sprawie certyfikacji eksportowej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej, prowadzonej na rzecz podmiotów znajdujących się poza nadzorem organów IW
ilość pobrań: 821
2022-11-24 12:26 726.05KB Wytyczne GLW dla organów IW w sprawie certyfikacji eksportowej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej, prowadzonej na rzecz podmiotów znajdujących się poza nadzorem organów IW 726.05KB
pdf Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie czynników ryzyka, które należy poddać analizie przy kontroli planu HACCP opracowanego przez podmiot sektora rybołówstwa podlegający nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej - 1 czerwca 2021 r.
ilość pobrań: 3374
2023-02-03 15:26 1.71MB Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie czynników ryzyka, które należy poddać analizie przy kontroli planu HACCP opracowanego przez podmiot sektora rybołówstwa podlegający nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej - 1 czerwca 2021 r. 1.71MB
zip Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie zasad postępowania przy kontroli pobierania próbek i wykonywania badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej wytwarzanej przez przedsiębiorstwa spożywcze podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej - 31.01.2018 (aktualizacja załącznika nr 3 - 2020.03.11)
ilość pobrań: 15166
2020-03-12 09:52 1.34MB Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie zasad postępowania przy kontroli pobierania próbek i wykonywania badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej wytwarzanej przez przedsiębiorstwa spożywcze podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej - 31.01.2018 (aktualizacja załącznika nr 3 - 2020.03.11) 1.34MB
zip Wytyczne GLW dla organów IW w sprawie nadawania zakładom uprawnien i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich... - 2013.08.26
ilość pobrań: 6571
2017-10-31 16:15 5.31MB Wytyczne GLW dla organów IW w sprawie nadawania zakładom uprawnien i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich... - 2013.08.26 5.31MB
zip Wytyczne GLW dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczące przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrostanu zwierząt - 2012.05.25
ilość pobrań: 7513
2017-10-31 16:06 771.49KB Wytyczne GLW dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczące przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrostanu zwierząt - 2012.05.25 771.49KB
zip Wytyczne GLW dla organów IW określające zasady postępowania organów IW podczas sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru - 2021.12.07
ilość pobrań: 9193
2021-12-07 11:52 18.76MB Wytyczne GLW dla organów IW określające zasady postępowania organów IW podczas sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru - 2021.12.07 18.76MB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska