do góry
Strona główna/PRAWO PUBLIKACJE RAPORTY/Wybrane wytyczne i instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii/Badania żywności, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i wody przeznaczonej do pojenia zwierząt - instrukcje GLW

Badania żywności, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i wody przeznaczonej do pojenia zwierząt - instrukcje GLW

kategoria: Badania - instrukcje GLW [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 - 01.12.2009 2017-11-06 16:11 684.03KB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 - 01.12.2009
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-83-1/2013 w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl- PCB u zwierząt i w prod. poch. zwierz. - 18.01.2013 2017-11-06 12:53 7.73MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWlab-83-1/2013 w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl- PCB u zwierząt i w prod. poch. zwierz. - 18.01.2013
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-830-9/2013 w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chem., biol., prod. lecz. u zwierząt i w prod. poch. zwierz. oraz w wodzie paszach - 15.03.2012 2017-11-06 16:10 21.56MB pobierz plik: Instrukcja GLW nr GIWlab-830-9/2013 w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chem., biol., prod. lecz. u zwierząt i w prod. poch. zwierz. oraz w wodzie paszach - 15.03.2012