Strona główna/PRAWO PUBLIKACJE RAPORTY/Wybrane wytyczne i instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii/Identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności

Identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności

kategoria: Identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności [6]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 5.11.2019 r. dotyczące zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt z rodziny koniowatych oraz stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 określającego na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych
ilość pobrań: 2708
2019-11-15 15:20 1.72MB WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 5.11.2019 r. dotyczące zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt z rodziny koniowatych oraz stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 określającego na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych 1.72MB
pdf Instrukcja GLW z dnia 13.11.2015 r. dla wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii
ilość pobrań: 3162
2018-03-20 12:35 3.72MB Instrukcja GLW z dnia 13.11.2015 r. dla wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii 3.72MB
pdf Instrukcja GLW z dnia 17 grudnia 2018r. dla powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006 oraz koniowatych
ilość pobrań: 6392
2018-12-20 13:06 17.62MB Instrukcja GLW z dnia 17 grudnia 2018r. dla powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006 oraz koniowatych 17.62MB
pdf Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.15.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. dla wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności
ilość pobrań: 2158
2020-10-29 13:39 294.21KB Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.15.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. dla wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności 294.21KB
pdf Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.17.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzania raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad bydła oraz raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad owiec i kóz
ilość pobrań: 2415
2020-10-29 13:38 292.5KB Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.17.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzania raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad bydła oraz raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad owiec i kóz 292.5KB
pdf Porozumienie pomiędzy GLW a ARiMR (podpisane 22 stycznia 2021 r.)
ilość pobrań: 3277
2021-01-28 12:19 1.69MB Porozumienie pomiędzy GLW a ARiMR (podpisane 22 stycznia 2021 r.) 1.69MB
do góry