do góry

Ochrona zwierząt (dobrostan zwierząt)

kategoria: Ochrona zwierząt (Dobrostan zwierząt) [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej 2019-04-19 09:02 158.42KB pobierz plik: Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej
pdf Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr.02010-7/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli dobrostanu brojlerów kurzych w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego. 2018-12-28 14:13 739.22KB pobierz plik: Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr.02010-7/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli dobrostanu brojlerów kurzych w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.
docx Wzór świadectwa kwalifikacji dla pracowników rzeźni 2018-10-02 14:17 131.61KB pobierz plik: Wzór świadectwa kwalifikacji dla pracowników rzeźni
docx Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące szkoleń dla pracowników rzeźni oraz osób dokonujących uboju na użytek własny, a także wydawania świadectw kwalifikacji i zaświadczeń związanych z ww. szkoleniami 2018-10-02 13:55 23.5KB pobierz plik: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące szkoleń dla pracowników rzeźni oraz osób dokonujących uboju na użytek własny, a także wydawania świadectw kwalifikacji i zaświadczeń związanych z ww. szkoleniami
pdf INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy: zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, kontroli przewoźników, przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli 2018-07-11 12:55 1.35MB pobierz plik: INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy: zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, kontroli przewoźników, przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli
pdf INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWpr.02010-1/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych 2018-09-28 15:50 2.63MB pobierz plik: INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWpr.02010-1/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych
pdf INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr G1Wz.420/AW-32/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt 2018-09-28 15:30 1.05MB pobierz plik: INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr G1Wz.420/AW-32/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt
pdf INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.420 - 31/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach 2018-07-11 12:49 21.11MB pobierz plik: INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Nr GIWz.420 - 31/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach