Dodatkowe gwarancje w handlu trzodą chlewną

Choroba Aujeszkyego jest chorobą o znaczeniu przede wszystkim handlowym. Wiele państw Unii Europejskiej lub regionów tych państw jest uznanych za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego lub też prowadzi zatwierdzony program zwalczania tej choroby, co oznacza, że w celu przemieszczenia świń do ww. państw/regionów należy spełnić dodatkowe wymagania weterynaryjne. Wymagania te gwarantują określonym państwom/regionom, że zwierzęta wprowadzone na ich terytorium będą wolne od choroby Aujeszkyego.

Dodatkowe gwarancje (szczegółowe wymagania wetyerynaryjne) oraz wykaz państw/regionów urzędowo wolnych od choroby Aujeszkyego oraz państw, w których prowadzony jest zatwierdzony program zwalczania tej choroby określa decyzja Komisji nr 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (wykaz państw/regionów urzędowo wolnych od choroby Aujeszkyego - załącznik I; wykaz państw/regionów prowadzących zatwierdzony program zwalczania tej choroby - załącznik II).

Ww. decyzja Komisji ustanawia dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczania:

 • świń przeznaczonych do hodowli:
  • w ramach handlu do państw członkowskich lub ich regionów wolnych od choroby Aujeszky'ego, których wykaz jest umieszczony w załączniku I - art. 1 tej decyzji,
  • w ramach handlu do państw członkowskich lub ich regionów, w których prowadzony jest zatwierdzony krajowy program zwalczania choroby Aujeszkyego, których wykaz jest umieszczony w załączniku II - art. 3 tej decyzji,
 • świń przeznaczonych do produkcji
  • w ramach handlu do państw członkowskich lub ich regionów wolnych od choroby Aujeszky'ego, których wykaz jest umieszczony w załączniku I - art. 1 tej decyzji,
  • w ramach handlu do państw członkowskich lub ich regionów, w których prowadzony jest zatwierdzony krajowy program zwalczania choroby Aujeszkyego, których wykaz jest umieszczony w załączniku II - art. 4 tej decyzji,
 • świń przeznaczonych do uboju - w ramach handlu do państw członkowskich lub ich regionów wolnych od choroby Aujeszkyego, których wykaz jest umieszczony w załączniku I - art. 2 tej decyzji.

Dodatkowe gwarancje w handlu wewnatrzwspólnotowym zgodnie z Dec. 2008/185/EC

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska