do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/programy-zwalczaniamonitorowania-chorob-zakaznych-zwierzat
Drukuj grafikę : tak / nie

Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt

Inspekcja Weterynaryjna realizuje następujące programy zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt:

  • program zwalczania wścieklizny (Rabies),
  • program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy - BSE),
  • program mający na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza),
  • programy zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu (hodowlanych, niosek, brojlerów) gatunku kura (Gallus gallus) oraz w stadach indyków hodowlanych i rzeźnych,
  • program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego (ChA) u świń,
  • program wykrywania zakażeń spowodowanych wirusem choroby niebieskiego języka (Bluetongue)
  • program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej zwalczanie,
  • program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła,
  • program wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń (lata 2018 - 2020),
  • program mający na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby (CWD) jeleniowatych (lata 2018-2020).

Ponadto, na terytorium Polski są prowadzone badania kontrolne w kierunku następujących chorób zakaźnych zwierząt: