Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow
Drukuj grafikę : tak / nie

Grypa ptaków (AI)

Zasady bioasekuracji stad drobiu - ulotka przygotowana przez KRD-IG we współpracy z GIW i PIWet. Kliknij obrazek, aby powiększyć, albo pobierz plik.

Zasady bioasekuracji stad drobiu

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków. Informacja o aktualnej sytuacji epizootycznej w Unii Europejskiej.

Mapa ryzyka wystąpienia HPAI u drobiu utrzymywanego w gospodarstwach komercyjnych, opracowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Mapa ryzyka wystąpienia HPAI u drobiu utrzymywanego w gospodarstwach komercyjnych, opracowana przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Opracowania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na temat grypy ptaków:
aktualne

archiwalne

Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym obowiązki posiadacza zwierząt, działania powiatowego lekarza weterynarii oraz regulacje dotyczące zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa dostępne są tutaj.

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów:

 

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

 

 

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska